Aktuellt

December

2015-12-18

Igångsättningsbeslutet fattat - byggstart 2016

Kommunfullmäktige i Lund tog den 17 december ett igångsättningsbeslut för att bygga en spårväg på linjen Lund C - ESS.

Gå till artikel
2015-12-17

Spårväg Lund C – ESS beviljas statlig medfinansiering via stadsmiljöavtal

Trafikverket har idag meddelat att spårvägsprojektet i Lund beviljas 298 miljoner kronor via regeringens satsning på stadsmiljöavtal.

Gå till artikel

November

2015-11-11

Detaljplanerna för spårvägen vinner laga kraft

Detaljplanerna för spårvägen har nu vunnit laga kraft. Beskedet från Mark- och miljööverdomstolen kom den 11 november, 2015.

Gå till artikel

Oktober

2015-10-19

Den oberoende granskningens resultat presenteras på Mejeriet

Den 4 mars beslutade kommunstyrelsen att en oberoende expertgrupp ska ge en second opinion på projektets beslutsunderlag. Nu ska granskningens resultat presenteras.

Gå till artikel
2015-10-19

Expertgruppen: Projektets underlag är i huvudsak rättvisande

Den 4 mars beslutade kommunstyrelsen att en oberoende expertgrupp skulle ge en second opinion på projektets beslutsunderlag. Nu är granskningen färdig.

Gå till artikel
2015-10-19

Nu inleds byggandet av Södra Brunnshög

Kvarteren i Södra Brunnshög är den första utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen i nordöstra Lund. Det är också där som spårvägen kan börja byggas när klartecken för byggstart ges

Gå till artikel
2015-10-19

Utställning om framtidens Brunnshög centrum

De fyra arkitektförslagen på framtidens Brunnshögskvarter, butik och bostäder är nu utställda på Stationen, Lund C, Bangatan 1 i Lund.

Gå till artikel
2015-10-19

Mark- och miljödomstolen avslår och avvisar överklagandena av detaljplanerna för spårvägen

Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelar nu i sin dom att de avslår och avvisar alla överklagandena på de sex detaljplanerna för Spårväg Lund C-ESS. Domstolen delar länsstyrelsens bedömning och finner inte några skäl för att upphäva länsstyrelsens beslut.

Gå till artikel
2015-10-19

Planeringen för spårvägen fortsätter

Planeringen för spårvägen fortsätter i enlighet med kommunstyrelsens tidigare inriktningsbeslut. Det har kommunstyrelsen beslutat på sitt sammanträde i början av september.

Gå till artikel
2015-10-19

Förordning avseende stadsmiljöavtal kan öppna för statlig medfinansiering av spårvägen i Lund

Regeringen har den 5 oktober beslutat om en ny förordning avseende stadsmiljöavtal för att främja hållbara stadsmiljöer. Trafikverket ges därmed möjlighet att lämna stöd till kommuner för åtgärder som leder till ökad andel kollektivtrafik i städerna.

Gå till artikel
2015-10-19

Investeringskostnad för spårvägen stämmer bra överens med den tidigare kalkylen

Projektet Spårväg Lund C – ESS har under hösten gjort en fördjupad analys och en uppdaterad beräkning av investeringskostnaden för infrastrukturen. Detta i enlighet med rekommendationer från den oberoende expertgruppen som genomlyste projektets beslutsunderlag våren 2015. Den nya kostnadsberäkningen har anpassats till 2016 års kostnadsnivå och har beräknats nu till 776 mkr.

Gå till artikel
2015-10-15

Spårväglund – nu även på Facebook

Den dök upp våren 2014 – en Facebooksida med namnet ”Spårvagn i Lund”. Avsändaren var ospecificerad, men visionsbilderna var kommunens. Det visade sig att det var två elever som låg bakom initiativet.

Gå till artikel
2015-10-15

Beslut om genomförandeform för infrastrukturen

Utökad samverkan/partnering är den genomförandeform som ska användas när infrastrukturen för spårvägen mellan Lund C och ESS handlas upp. Beslutet togs i projektets politiska styrgrupp den 28 augusti.

Gå till artikel

April

2015-04-29

Spårväglund.se - för dig som vill veta mer och tycka till

Linjedragningen, fakta, dokument, information om arbetsprocessen och möjlighet att ställa frågor och få svar. Det är projektets nya webbplats.

Gå till artikel
2015-04-29

Mats Helmfrid: Lund ska förbli en ledande kunskapsnod

– Lund har alltid varit en knutpunkt för transporter. Se till exempel på Stora Södergatan – den är ju äldre än staden själv!

Gå till artikel
2015-04-29

Hållplatsen Lund C placeras diagonalt på Clemenstorget

Resecentrum byggs vid Tullkammaren och spårvagnshållplatsen placeras diagonalt på Clemenstorget. Det är några av de förändringar som ska få Sveriges fjärde största station att fungera även i framtiden.

Gå till artikel
2015-04-29

Träffa oss och lär dig mer om spårvägen i Lund

Snart är det dags för samråd om detaljplaner för spårvägslinjen Lund C-ESS och i samband med det anordnar vi ett antal publika aktiviteter för dig som vill veta mer.

Gå till artikel
2015-04-29

Opinion hösten 2013: Varannan tillfrågad positiv till spårvagnar i Lund

En färsk opinionsundersökning från Spårvagnar i Skåne visar ett fortsatt medborgarstöd för införandet av spårvagnar i Lund.

Gå till artikel
2015-04-29

Destination: Lund på turné

Ett ritningsskåp med innehållsrika lådor, en modell över en abstrakt stad och visionsbilder i storformat. Ta del av vår nya utställning, "Destination: Lund", i A-husets foajé på LTH.

Gå till artikel
2015-04-29

Beslut om hållplatsen vid Lund C

Spårvägshållplats vid Lund C ska ligga diagonalt på Clemenstorget. Beslutet togs av kommunstyrelsen (KS) den 2 april.

Gå till artikel
2015-04-29

Geotekniska undersökningar fram till påsk

Under de närmsta veckorna tar vi jordprover längs den kommande spårvägen och letar samtidigt efter arkeologiska fynd.

Gå till artikel
2015-04-29

Granskningstid för detaljplaner

Detaljplanerna för spårväg är nu ute på granskning. Granskningstiden är mellan 28 april och 28 maj, 2014.

Gå till artikel
2015-04-29

Utställning på Lund C

Utställningen "Destination: Lund" är nu öppen på Lunds Centralstation.

Gå till artikel
2015-04-29

Destination: Lund - på Kristallen

Utställningen Destination: Lund har nu återigen flyttat och kommer att under sommaren möta Kristallens besökare.

Gå till artikel
2015-04-29

Arkitekttävling för utformning av Clemenstorget och Bangatan

Lunds centralstation är Skånes största station mätt i antal resenärer och ett viktigt regionalt nav som ständigt växer. Det ger stora möjligheter att stärka stadskärnan och hållbart resande.

Gå till artikel
2015-04-29

Detaljplanerna för spårvägen har godkänts för antagande

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har den 21 augusti godkänt detaljplanerna för spårvägen för antagande.

Gå till artikel
2015-04-29

Arkitektförslagen utställda

En lösning som visar på en möjlig vitalisering av stadsmiljön och främjar bekväma och effektiva byten mellan de olika trafikslagen.

Gå till artikel
2015-04-29

"Kontrapunkter" heter det vinnande förslaget

Förslaget ”Kontrapunkter” förstärker och utvecklar de existerande kvaliteterna med nya eleganta tillägg på ett sätt som både vitaliserar stadsmiljön och främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik, skriver juryn i sitt utlåtande.

Gå till artikel
2015-04-29

Opinionsmätning 2014: yngre mest positiva till spårvägsplanerna

Tredje året i rad mäter samarbetsorganisationen Spårvagnar i Skåne kännedom och inställning till spårvagnar. Enkäten handlar om planerna att införa spårvagnar i Malmö, Lund och Helsingborg.

Gå till artikel
2015-04-29

Detaljplanen för kvarteret Solbjer vinner laga kraft

Kvarteret Solbjer utgör den första riktigt stora utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen Brunnshög.

Gå till artikel
2015-04-29

Markanvisningstävling för centrala Brunnshög

Lunds kommun bjuder in till en markanvisningstävling i centrala Brunnshög: hur ett kvarter med dagligvaruhandel, bostäder och verksamheter kan utformas, gestaltas och genomföras?

Gå till artikel
2015-04-29

Second opinion på spårvägsplanerna

Den 4 mars beslutade kommunstyrelsen att en oberoende expertgrupp ska ge en second opinion på projektets beslutsunderlag.

Gå till artikel
2015-04-29

Slutrapport till EIB

Samverkansorganisationen Spårvagnar i Skåne går under 2015 i en ny fas då avtalet med Europeiska Investeringsbanken löper ut.

Gå till artikel
2015-04-29

Smidigare kollektivtrafik med nya Lund C

Det blir ett enklare och mer attraktivt stationsområde, enligt ramprogram för Lund C som skickas på samråd under våren.

Gå till artikel
2015-04-29

Expertgruppen ska ge "second opinion"

Nu är det klart vilka experter som ska granska projektets beslutsunderlag och ge "second opinion" på spårvägsplanerna i Lund.

Gå till artikel
2015-04-29

"Space" ska byggas vid hållplatsen Science Village/ESS

Nu är vinnaren för ikonbyggnaden på Science Village Scandinavia korad. Det är nu klart att FOJAB Arkitekter tillsammans med fastighetsbolaget Wihlborgs ska bygga mötesplatsen "Space".

Gå till artikel
2015-04-29

Besök utställningen om framtidens Lund C!

Just nu pågår det ett samråd för ramprogrammet för Lund C och planerna finns nu utställda på Stationen.

Gå till artikel
2015-04-29

Trafikverket föreslår regeringen att medfinansiera spårvägen i Lund

Den 15 april meddelade Trafikverket Lunds kommun att Spårväg Lund C-ESS är ett av de infrastrukturprojekt som blir aktuella för förhandlingar inom regeringens satsning på stadsmiljöavtal.

Gå till artikel
2015-04-29

Länsstyrelsen avslår överklagandena av detaljplanerna

Strax innan jul 2014 tog kommunfullmäktige beslut om att anta detaljplanerna för Spårväg Lund C-ESS. Detta hade överklagats och igår kom Länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandena.

Gå till artikel
2015-04-29

Dispositionsplan för centrala Brunnshög godkänd

Styrgrupp för Brunnshögsprojektet har godkänt en dispositionsplan för centrala Brunnshög. Dokumentet kommer att stå som underlag för det fortsätta arbetet med detaljplanerna i stadsdelen.

Gå till artikel
2015-04-22

Kommunen fortsätter att titta på finansiering av spårvägen

Kommunen ska ta fram alternativ till den statliga delfinansieringen av spårväg i Lund. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i enighet idag (22 april).

Gå till artikel
2015-04-09

Besked från regeringen

Nu är den nationella transportplanen för 2014-2025 framme i sin helhet. Spårväg Lund C – ESS är inte med i planen. Projektetkontoret inväntar nu direktiv om fortsatt arbete.

Gå till artikel
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund