Bygginformation

Spårvägsbygget inleddes i mars 2017 och byggarbetet pågår för fullt på stora delar av den kommande spårvägslinjen.

Under 2018 bygger vi fortfarande under mark, men spårläggningen som startade hösten 2017 i södra Brunnshög, fortsätter där ledningsarbetet är klart. Under våren börjar vi också montera spår i centrala Lund. När arbetet med att lägga ledningar och kablar är färdigt och spåret är lagt kan gatumiljön återskapas.

Vi använder nu Lunds kommuns trafikkarta där alla större byggarbeten i staden visas. Kartan uppdateras efter hand. Klicka på kartbilden för att komma till digitala kartan.

  

 

Animationsfilmen nedan förklarar byggprocessen i korthet: när arbeten med att bygga om ledningarna och återställa gatorna är färdiga påbörjas monteringen av spåret. Notera att datum för trafikstart har flyttats till 2020.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund