Bygginformation

Bild för - P4S_9501.jpg

Spårvägsbygget inleddes i mars 2017 och byggarbetet pågår för fullt på stora delar av den kommande spårvägslinjen.

Under 2019 fortsätter vi bland annat att lägga spår, färdigställa ytor, montera belysning och bygga spårvägshållplatser. Spåren är lagda i Brunnshög, i LTH-parken och i centrala Lund. Vi har också börjat montera spår vid Ideon och i delar av sjukhusområdet. 

Alla större byggarbeten i Lund visas i en digital karta. Kartan uppdateras efter hand. Klicka på bilden nedan för att komma vidare. 

 

Animationsfilmen nedan förklarar byggprocessen i korthet: när arbeten med att bygga om ledningarna och återställa gatorna är färdiga påbörjas monteringen av spåret. Notera att datum för trafikstart har flyttats till 2020.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund