Bygginformation

Det mesta av spårvägen är nu färdigbyggt. Det som återstår är bland annat el-arbeten, besiktningar av anläggningen, montering av väderskydd och testkörning av vagnar.

Den andra halvan av 2020 är det trafikstart.

Animationsfilmen nedan förklarar byggprocessen i korthet. Notera att datum för trafikstart har flyttats till 2020.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund