Ny bro till E22

Bild för - bro_e22.jpg

Den nya bron är på plats och den 17 april öppnade E22 för trafik mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Under den nya bron till E22 pågår arbete med vatten- och avlopp samt fjärrvärme. Den 16 juni gjordes stor omkoppling av den vattenledning som matar vattentornet. Allt gick enligt plan.

Den nya bron är på plats och den 17 april kl 20.00 öppnade E22 för trafik mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. Öppningen skedde två dagar tidigare än beräknat. Gång- och cykelvägen under E22 har nu fått bättre underlag genom att vi har lagt på finkornigt grus och packat marken. 

Så påverkas trafiken

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. 

Korsningen Scheelevägen-Sölvegatan påverkas inte i denna etapp och kommer inte att stängas under längre tid pga spårvägsbygget.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund