Brunnshög, på åkermark

Bild för - P4S_4581.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

I korsningarna mellan spåret och Odarslövsvägen respektive Partikelgatan har vi utfört omläggningar av vatten- och avloppsledningar. I vecka 20 började vi med schaktning för fjärrvärme längs med spåret från Partikelgatan till Solbjersvägen. Detta arbete görs i etapper och blir klart hösten 2018. Fjärrvärmearbetet sker i samarbete med Kraftringen.

I vecka 27 startade schaktningen för enkelspåret mellan Partikelgatan och den blivande spårvägsdepån. 

I vecka 24 startade arbetet med den nya sträckningen av Utmarksvägen. Den nya sträckningen innebär inte någon stor förändring, men Utmarksvägen kommer att ansluta till Odarslövsvägen cirka 100 meter längre söderut, jämfört med tidigare.

Tid

Start i början av juni 2017, pågår in i 2018.

Så påverkas trafiken

Arbetet på åkermark påverkar inte trafiken. En förbifart vid korsningen Odarslövsvägen - spårvägen är i drift och trafiken leds om. Denna förbifart är tänkt att användas till oktober 2018 beroende på vilken lösning som blir aktuell med ledningar i korsningen.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund