Brunnshög, på åkermark

Bild för - P4S_4581.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Spårbyggnationen på sträckan från Solbjersvägen till Odarslövsvägen närmar sig slutet. Fjärrvärmearbeten längs sträckan är avslutade.

Under hösten arbetar vi vidare med hållplatser, räddnings-/gång- och cykelvägen och så rullar vi ut gräs längs med spåret.

I korsningarna mellan spåret och Odarslövsvägen respektive Partikelgatan har vi utfört omläggningar av vatten- och avloppsledningar. I vecka 20 började vi med schaktning för fjärrvärme längs med spåret från Partikelgatan till Solbjersvägen. Detta arbete görs i etapper och blir klart hösten 2018. Fjärrvärmearbetet sker i samarbete med Kraftringen.

Tid

Start i början av juni 2017, pågår in i 2018.

Så påverkas trafiken

Vecka 37-41 2018 stängs Utmarksvägen helt för trafik. Omledning sker via Solbjersvägen och Odarslövsvägen. Skälet till avstängningen är att den nya Utmarksvägen ska anslutas till den gamla vägen. I samband med detta gör vi en ny gång- och cykelväg och planterar träd. Vägen får här en helt ny utformning.

En förbifart vid korsningen Odarslövsvägen - spårvägen är i drift och trafiken leds om. Denna förbifart är tänkt att användas till oktober 2018 beroende på vilken lösning som blir aktuell med ledningar i korsningen.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund