Brunnshög, på åkermark

Bild för - P4S_3323.jpg

Byggarbetet

Hållplatserna är färdiga. Kontaktledningsstolpar och kontaktledningar är monterade och belysningen är installerad. Under hösten görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.

Med start under hösten monteras också väderskydd på spårvägens hållplatser. Arbetet fortsätter under våren.

Så påverkas trafiken

Utmarksvägen är nu öppnad i sin nya sträckning, där den korsar spåret och kommer fram till Odarslövsvägen. Gång- och cykelvägen är färdig.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund