Brunnshög, på åkermark

Bild för - P4S_2110.jpg

Byggarbetet

Vi monterar belysning längs Utmarksvägen. Vid hållplatslägen MAX IV och Brunnshög centrum bygger vi plattformar, anlägger markvärme och sätter sten på väntytorna. Kontaktledningsstolpar och kontaktledningar är nu monterade. Under hösten görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.

Så påverkas trafiken

Utmarksvägen är nu öppnad i sin nya sträckning, där den korsar spåret och kommer fram till Odarslövsvägen. Gång- och cykelvägen kommer att vara klar vid årskiftet.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund