Brunnshög, på åkermark

Bild för - 5J3A1844.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Vi monterar belysning längs Utmärksvägen. Vid hållplatslägen MAX IV och Brunnshög centrum bygger vi plattformar, anlägger markvärme och sätter sten på väntytorna. Kontaktledningsstolpar monteras efter hand längs spårvägssträckningen.

Så påverkas trafiken

Utmarksvägen är nu öppnad i sin nya sträckning, där den korsar spåret och kommer fram till Odarslövsvägen. Gång- och cykelvägen kommer att vara klar vid årskiftet.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund