Brunnshög, på åkermark

Bild för - 5J3A1844.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Spårbyggnationen på sträckan från Solbjersvägen till Odarslövsvägen är nu klar. Även fjärrvärmearbeten längs sträckan är avslutade.

Vi är färdiga med räddnings-/gång- och cykelvägen och gräset är utrullat i spåret. Vi arbetar vidare med spårvagnshållplatserna. 

Vid Utmarksvägen har vi planterat fyrtiofyra ekar.

I korsningarna mellan spåret och Odarslövsvägen respektive Partikelgatan har vi utfört omläggningar av vatten- och avloppsledningar. Schaktning för fjärrvärme längs med spåret från Partikelgatan till Solbjersvägen är klart. Fjärrvärmearbetet har gjorts i samarbete med Kraftringen.

Tid

Start i början av juni 2017. Arbetet pågår in i 2019.

Så påverkas trafiken

Utmarksvägen är nu öppnad i sin nya sträckning, där den korsar spåret och kommer fram till Odarslövsvägen. Gång- och cykelvägen kommer att vara klar vid årskiftet.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund