Brunnshögsgatan

Bild för - P4S_1383.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Arbetet med spårläggning är nu klart i södra Brunnshög och fortsätter genom centrala Brunnshög. Vi är också klara med stensättningen av den vita linjen som avgränsar spåret. Vid spårvagnshållplatsen Solbjer har vi satt kantstöd och gatsten och anlagt markvärme. Vid spårvägshållplatsen Brunnshögstorget har vi lagt asfalt längs den ena sidan. Arkadklippta träd är planterade vid båda spårvägshållplatserna. Vi monterar kontaktledningsstolpar längs sträckningen.

Vi har rullat ut gräs längs stora delar av spåret i Brunnshög. Gräs har också lagts vid hållplatsen Solbjer och utrullningen fortsätter sedan norrut mellan Uardavägen och Solbjersvägen.

Husbyggen pågår på flera ställen i Brunnshög. Mer information hittar du på Brunnshögs webbplats.

Så påverkas trafiken

Brunnshögsgatan är stängd för trafik. En ny förbiledning har byggts söder om Brunnshögsgatan. Den nya vägen har belagts med asfalt och är för blandtrafik.

Området vid Solbjersvägen ska asfalteras. En cirkulationsplats ska byggas i korsningen Solbjersvägen - Brunnshögsgatan. Här fortsätter även montering av spår. 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund