Brunnshögsgatan

Bild för - P4S_4016.jpg

Byggarbetet

Kontaktledningarna är nu monterade. Belysningen längs hela spårvägssträckan ska färdigställas och det ska göras i augusti-september.

Under hösten sker besiktningar och justeringar av spårvägsanläggningen samt en del el-arbeten och inkopplingar.

Husbyggen pågår på flera ställen i Brunnshög. Mer information hittar du på Brunnshögs webbplats.

Så påverkas trafiken

Den västra delen av Brunnshögsgatan mellan Neversvägen och Uardavägen har öppnat i södergående riktning.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund