Brunnshögsgatan

Bild för - P4S_3204.jpg

Byggarbetet

  • Kontaktledningarna är monterade och belysningen är installerad.
  • Under hösten sker besiktningar och justeringar av spårvägsanläggningen samt en del el-arbeten och inkopplingar.
  • Med start under hösten monteras också väderskydd på spårvägens hållplatser. Arbetet fortsätter under våren.
  • Husbyggen pågår på flera ställen i Brunnshög. Mer information hittar du på Brunnshögs webbplats.

Så påverkas trafiken

Den västra delen av Brunnshögsgatan mellan Neversvägen och Uardavägen har öppnat i södergående riktning.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund