Brunnshögsgatan

Bild för - P4S_1383.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Arbetet med spårläggning är nu klart i södra Brunnshög och fortsätter genom centrala Brunnshög. Spårvägsarbetet på Brunnshögsgatan samsas med husbyggande på Södra Brunnshög. Vi är klara med stensättningen av den vita linjen som ska avgränsa spåret i södra Brunnshög. Vid hållplatsen Solbjer har vi satt hållplatskantstöd, även de i vit granit. Vi har även satt gatsten och anlagt markvärme.

Vi har rullat ut gräs längs stora delar av spåret i Brunnshög. Gräs har också lagts vid hållplatsen Solbjer och utrullningen fortsätter sedan norrut mellan Uardavägen och Solbjersvägen.

Husbygge pågår på flera ställen i Brunnshög. Mer information hittar du på Brunnshögs webbplats.

Så påverkas trafiken

Brunnshögsgatan är stängd för trafik. En ny förbiledning har byggts söder om Brunnshögsgatan. Den nya vägen har belagts med asfalt och är för blandtrafik.

Området vid Solbjersvägen ska asfalteras. En kort omledning av trafiken förbi Solbjersvägen gjordes i vecka 13 2018. En cirkulationsplats ska byggas i korsningen Solbjersvägen-Brunnshögsgatan. Här fortsätter även monteringen av spåret. 

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund