Brunnshögsgatan

Bild för - P4S_1872_1.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Arbetet med spårläggning är nu klart i södra Brunnshög och fortsätter genom centrala Brunnshög. Brunnshögsgatan är stängd för trafik. Spårvägsarbetet på Brunnshögsgatan samsas med husbyggande på Södra Brunnshög. Under 2018 görs markarbete för spårvägshållplatser samt el-arbete och sedan stenläggning och gräs. Stensättningen av den vita linjen som ska avgränsa spåret är färdig i södra Brunnshög. Vid hållplatsen Solbjer/södra Brunnshög har vi satt hållplatskantstöd, även de i vit granit.

Nu har vi rullat ut gräs längs stora delar av spåret i Brunnshög. En milstolpe i projektet! Det första gräset har lagts vid hållplatsen Solbjer och utrullningen fortsätter sedan norrut mellan Uardavägen och Solbjersvägen.

Husbygge pågår på flera ställen i Brunnshög. Mer information hittar du på Brunnshögs webbplats.

Så påverkas trafiken

En ny förbiledning har byggts söder om Brunnshögsgatan. Den nya vägen har belagts med asfalt och är för blandtrafik.

Området vid Solbjersvägen ska asfalteras. En kort omledning av trafiken förbi Solbjersvägen gjordes i vecka 13 2018. En cirkulationsplats ska byggas i korsningen Solbjersvägen-Brunnshögsgatan. Här fortsätter också monteringen av spåret. 

 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund