Clemenstorget

Bild för - P4S_0611.jpg

På Clemenstorget ska spårvägshållplatsen Lund C vara placerad.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet 

Arbetet med monteringen av spårväxeln är färdigt. Under mars och april sätter vi sten i spårområdet. Stensättningsarbetet i korsningen vid Clemenstorgets södra sida blev färdig den 23 april och vi börjar nu med stensättningen i korsningens norra sida mot restaurang Vespa. Stensättningen pågår i cirka tre veckor.  Spårvagnshållplatsen Lund C byggs och plattformar, markvärme och sten i väntytan anläggs. Teknikskåpet till spårvägshållplatsen Lund C är också monterat.

Efter påsk börjar vi sätta upp kontaktledningsstolpar på S:t Laurentiigatans norra sida. Tolv kontaktledningsstolpar ska sättas på plats och vi monterar 4-5 stolpar per gång. Stolparna ska ner en halv meter i marken, gjutas och stagas så att de står stadigt. Arbetet pågår i några veckor. Belysningen som ska sitta i kontaktledningsstolparna monteras senare. 

Så påverkas trafiken

  • När vi monterar kontaktledningsstolparna efter påsk stängs gång- och cykelvägen på S:t Laurentiigatans norra sida tillfälligt av precis där stolpen sätts upp. Du kan alltid gå och cykla på den andra sidan av gatan.
  • Vid stensättningen av den norra sidan av korsningen till Clemenstorget kan framkomligheten bli begränsad vid några tillfällen.
  • Endast behörig får köra trafik in på S:t Laurentiigatan från Clemenstorget. Vägen är enkelriktad, i riktning mot Allhelgonakyrkan. 
  • Gång- och cykeltrafik är möjlig förbi byggarbetsplatserna. Följ skyltningen på plats.

  • Under byggtiden för denna etapp upphör Bangatans reglering som bussgata på vardagar mellan kl 15:00 och 18:00 i södergående riktning. Regleringen i norrgående riktning gäller även fortsättningsvis. 

Övrigt arbete på Clemenstorget

Ombyggnaden av Clemenstorget är centralt i utvecklingen av Lund C - en av Skånes viktigaste knutpunkter för regionala resor. Ombyggnaden görs i etapper. Den första etappen - torgets östra del - planeras till våren 2019. Senare etapper är beroende av när den nya centralstationen kan förverkligas. Jernhusen och Lunds kommun planerar tillsammans och byggstart kan preliminärt ske 2021.

Läs mer om Clemenstorget på Lunds kommuns webbplats.


Mer läsning:

Träd skyddar varandra i Vindarnas park

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Tårna har lämnat Clemenstorget (2017-06-08)

Nu flyttas åtta av Clemenstorgets träd till Brunnshög (2017-03-06)

Se bilder:

www.facebook.com/sparvaglund

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund