Clemenstorget

Bild för - P4S_0611.jpg

På Clemenstorget placeras spårvägshållplatsen Lund C.

Byggarbetet 

Stensättningen vid Clemenstorgets norra sida samt plattformar och markvärme till spårvägens hållplats Lund C på Clemenstorget är färdiga. Kontaktledningsstolpar och utliggare är monterade. Under hösten görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen. Monteringen av spårvägens väderskydd startar också under hösten.

I maj 2019 startade ombyggnaden av Clemenstorgets norra sida. Detta är ett separat projekt som inte har med spårvägen att göra. Här finns mer information om ombyggnaden av Clemenstorget.

Så påverkas trafiken

  • Endast behörig får köra trafik in på S:t Laurentiigatan från Clemenstorget. Vägen är enkelriktad i riktning mot Allhelgonakyrkan. 

  • Gång- och cykeltrafik är möjlig förbi byggarbetsplatserna. Följ skyltningen på plats.

Övrigt arbete på Clemenstorget

Ombyggnaden av Clemenstorget är centralt i utvecklingen av Lund C - en av Skånes viktigaste knutpunkter för regionala resor. Ombyggnaden görs i etapper. Byggarbetet ned den första etappen pågår fram till våren 2020. Senare etapper är beroende av när den nya centralstationen kan förverkligas. 

Läs mer om Clemenstorget på Lunds kommuns webbplats.


Mer läsning:

Träd skyddar varandra i Vindarnas park

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Tårna har lämnat Clemenstorget (2017-06-08)

Nu flyttas åtta av Clemenstorgets träd till Brunnshög (2017-03-06)

Se bilder:

www.facebook.com/sparvaglund

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund