Clemenstorget

Bild för - P4S_0611.jpg

På Clemenstorget ska spårvägshållplatsen Lund C vara placerad.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet 

Stensättningen vid Clemenstorgets norra sida samt plattformar och markvärme till spårvägens hållplats Lund C på Clemenstorget är klara. Kontaktledningsstolpar och utliggare är monterade. I vecka 27 kommer vi att montera kontaktledningar i etapp 1, som är spårvägssträckan Clemenstorget - Universitetssjukhuset. Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. När bilen flyttas genom korsningar kommer trafiken att regleras med vakter och det kan bli en viss väntetid.

I vecka 21 startade ombyggnaden av Clemenstorgets norra sida, etapp 1. Detta är ett separat projekt som inte har med spårvägen att göra. Här finns mer information om ombyggnaden av Clemenstorget.

Så påverkas trafiken

  • Endast behörig får köra trafik in på S:t Laurentiigatan från Clemenstorget. Vägen är enkelriktad, i riktning mot Allhelgonakyrkan. 

  • Gång- och cykeltrafik är möjlig förbi byggarbetsplatserna. Följ skyltningen på plats.

  • Under byggtiden för denna etapp upphör Bangatans reglering som bussgata på vardagar mellan kl 15:00 och 18:00 i södergående riktning. Regleringen i norrgående riktning gäller även fortsättningsvis. 

Övrigt arbete på Clemenstorget

Ombyggnaden av Clemenstorget är centralt i utvecklingen av Lund C - en av Skånes viktigaste knutpunkter för regionala resor. Ombyggnaden görs i etapper. Den första etappen - torgets östra del - planeras till våren 2019. Senare etapper är beroende av när den nya centralstationen kan förverkligas. Jernhusen och Lunds kommun planerar tillsammans och byggstart kan preliminärt ske 2021.

Läs mer om Clemenstorget på Lunds kommuns webbplats.


Mer läsning:

Träd skyddar varandra i Vindarnas park

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Tårna har lämnat Clemenstorget (2017-06-08)

Nu flyttas åtta av Clemenstorgets träd till Brunnshög (2017-03-06)

Se bilder:

www.facebook.com/sparvaglund

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund