Spårvagnsdepå

Bild för - sparvagnsdepa_lund.jpg

Byggarbetet

Bygget av spårvägens depå är nu igång för fullt. Byggnaden har fått en stomme och de flesta av de välvda limträbalkarna är på plats. Håldäcken - som mellanbjälklagen kallas - byggs och det görs en del gjutning och armering av betong samt el-installationer. Limträ är fördelaktigt till en sådan här konstruktion eftersom materialet inte väger så mycket. 

Till hösten 2019 startar grundarbetet till spåret och med växelplattor till spårvägens växel som ska finnas inne i depån. Än så länge har spåren utanför depåbyggnaden börjat byggas, men spåret ska också gå in i huset. In i huset ska det gå tre spår. Även trädplantering sker till hösten.

I anslutning till depån ska även några mindre teknikbyggnader och pumpstationer sättas upp.

Så påverkas trafik och boende i området

Det blir en hel del byggtransporter med material till och från arbetsplatsen. Transporterna av etableringskontoret sker via vägen som går in till infart D mot ESS. Persontrafik ansluter direkt till Odarslövsvägen.

Fakta om byggentreprenaden

Del 1 omfattar spår, kontaktledningar och teknik till vagnarna

Skanska Sverige AB har tilldelats den första delen av entreprenaden för Spårvagnsdepån i Lund. Denna del omfattar mark och BEST. I BEST ingår spår, kontaktledningar, teknik som behövs för vagnarna utanför och inne i depån samt vissa tekniska installationer som är specifika för byggnaden. Skanska kommer att ansvara för allt markarbete, men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som har tilldelats NCC Sverige AB. 

Del 2 gäller depåbyggnaden

Regionstyrelsen har beslutat att tilldela NCC Sverige AB ansvar för att bygga den andra etappen av spårvagnsdepån, som är själva byggnaden. 

Fakta depån

• Fastighetsarea: cirka 37 400 m2 

• Bruttoarea (depåbyggnad): ca 4 070 m2 

• Byggnadsarea (depåbyggnad): ca 3 035 m2 

• Teknikbyggnad: cirka 30 m2 

• Pumphus: cirka 15 m2 

• Likriktarstationer: cirka 40 m2 

• Spår cirka 700 m

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund