Spårvägsdepå

Bild för - sparvagnsdepa_lund.jpg

Den 6 september 2018 beslutade Regionfastigheter att tilldela Skanska Sverige AB den första delen av entreprenaden för Spårvägsdepån i Lund. På den här sidan kommer ni att kunna följa bygget av depån.

Eftersom ingen överprövning skett av tilldelningsbeslutet för första delen av depåbygget, vann beslutet laga kraft tisdagen den 18 september. 

Del 1 omfattar spår, kontaktledningar och teknik till vagnarna

Den första delen omfattar mark och BEST. I BEST ingår spår, kontaktledningar och specifik teknik som behövs för vagnarna utanför och inne i depån. Skanska kommer ansvara för allt markarbete, men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som kommer upphandlas separat.

Skanska ska även utföra vissa, för byggnaden spårvagnsspecifika, tekniska installationer samt utföra spåranläggningsarbeten och kontaktledningsarbeten på depåtomten.

Del 2 gäller depåbyggnaden

Den andra delen omfattar själva byggnaden. Tilldelning av den andra delen sker senare i höst. Läs mer på Skånetrafikens webbplats.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund