Spårvagnsdepå

Bild för - sparvagnsdepa_lund.jpg

Byggarbetet

Bygget av spårvägens depå är nu igång för fullt. Den 1 mars satte NCC - som entreprenör för husbyggnaden - spaden i jorden. Då hade redan Skanska - som är ansvariga för markarbeten och själva spåret - arbetat med förberedelser, grävningar och vatten-och avloppsledningar sedan i oktober förra året.

Just nu arbetar NCC med grundläggning och fundament. 92 plintar är snart på plats. Varje betongplint väger cirka 4,5 ton. Väggarna till depån består av så kallade sandwich-element med betongstomme. På betongen monteras sedan en dekorativ, grön plåt. Depåns tak ska ha solceller och en del av taket ska också ha sedumväxter.

Samtidigt som huset uppförs byggs spåren inne i depån och utanför. I anslutning till depån ska också några mindre teknikbyggnader och pumpstationer sättas upp.

Till hösten 2019 startar arbetet med enkelspåret som ska gå från ändhållplatsen vid ESS till depån. In i huset ska det gå tre spår. Även trädplantering sker till hösten.

Så påverkas trafik och boende i området

Det blir en hel del byggtransporter med material till och från arbetsplatsen. Transporterna av etableringskontoret sker via vägen som går in till infart D mot ESS. Persontrafik ansluter direkt till Odarslövsvägen.

Fakta entreprenaden

Del 1 omfattar spår, kontaktledningar och teknik till vagnarna

Skanska Sverige AB har tilldelats den första delen av entreprenaden för Spårvagnsdepån i Lund. Denna del omfattar mark och BEST. I BEST ingår spår, kontaktledningar, teknik som behövs för vagnarna utanför och inne i depån samt vissa tekniska installationer som är specifika för byggnaden. Skanska kommer att ansvara för allt markarbete, men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som har tilldelats NCC Sverige AB. 

Del 2 gäller depåbyggnaden

Regionstyrelsen har beslutat att tilldela NCC Sverige AB ansvar för att bygga den andra etappen av spårvagnsdepån, som är själva byggnaden. 

Fakta depån

• Fastighetsarea: cirka 37 400 m2 

• Bruttoarea (depåbyggnad): ca 4 070 m2 

• Byggnadsarea (depåbyggnad): ca 3 035 m2 

• Teknikbyggnad: cirka 30 m2 

• Pumphus: cirka 15 m2 

• Likriktarstationer: cirka 40 m2 

• Spår cirka 700 m

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund