Spårvagnsdepå

Bild för - sparvagnsdepa_lund.jpg

Byggarbetet

Bygget av spårvägens depå är nu igång för fullt. Byggnaden har fått en stomme och de flesta av de välvda limträbalkarna är på plats. Håldäcken - som mellanbjälklagen kallas - byggs och det görs en del gjutning och armering av betong samt el-installationer. Limträ är fördelaktigt till en sådan här konstruktion eftersom materialet inte väger så mycket. 

Till hösten 2019 startar grundarbetet till spåret och med växelplattor till spårvägens växel som ska finnas inne i depån. Än så länge har spåren utanför depåbyggnaden börjat byggas, men spåret ska också gå in i huset. In i huset ska det gå tre spår. Även trädplantering sker till hösten.

I anslutning till depån ska även några mindre teknikbyggnader och pumpstationer sättas upp.

Så påverkas trafik och boende i området

Det blir en hel del byggtransporter med material till och från arbetsplatsen. Transporterna av etableringskontoret sker via vägen som går in till infart D mot ESS. Persontrafik ansluter direkt till Odarslövsvägen.

Fakta depån

• Fastighetsarea: cirka 37 400 m2 

• Bruttoarea (depåbyggnad): ca 4 070 m2 

• Byggnadsarea (depåbyggnad): ca 3 035 m2 

• Teknikbyggnad: cirka 30 m2 

• Pumphus: cirka 15 m2 

• Likriktarstationer: cirka 40 m2 

• Spår cirka 700 m

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund