Spårvagnsdepå

Bild för - sparvagnsdepa_lund.jpg

Nu är depåbygget i gång. Skanskas personal arbetar bland annat med ledningar för vatten- och avlopp samt färdigställer marken så att NCC ska kunna komma till och jobba med själva byggnaden senare under våren.

Del 1 omfattar spår, kontaktledningar och teknik till vagnarna

Skanska Sverige AB har tilldelats den första delen av entreprenaden för Spårvagnsdepån i Lund. Denna del omfattar mark och BEST. I BEST ingår spår, kontaktledningar, teknik som behövs för vagnarna utanför och inne i depån samt vissa tekniska installationer som är specifika för byggnaden. Skanska kommer att ansvara för allt markarbete, men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som har tilldelats NCC Sverige AB. 

Del 2 gäller depåbyggnaden

Regionstyrelsen har beslutat att tilldela NCC Sverige AB ansvar för att bygga den andra etappen av spårvagnsdepån, som är själva byggnaden. 

Byggarbetet

Nu är Skanskas tillfälliga etableringskontor på plats. Skanskas personal utför bland annat markarbeten och installerar ledningar till vatten- och avlopp. De färdigställer också marken så att NCC ska kunna komma till och jobba under våren. Marken fylls upp igen efter schaktningarna så att vägarna hamnar på rätt nivåer. 

Till hösten 2019 startar arbetet med enkelspåret som ska gå från ändhållplatsen vid ESS till depån. In i huset ska det gå tre spår. Även trädplantering ska ske till hösten.

Depåbygget pågår nu för fullt.

Så påverkas trafik och boende i området

Det blir en hel del byggtransporter med material till och från arbetsplatsen. Transporterna av etableringskontoret sker via vägen som går in till infart D mot ESS. Persontrafik ansluter direkt till Odarslövsvägen. 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund