El-säkerhet

I vecka 27 2019 börjar vi sätta upp spårvägens kontaktledningar. Vi startar med etapp 1, som är spårvägssträckan från Clemenstorget till universitetssjukhuset. Veckan därpå monterar vi kontaktledningar vid Baravägen, för att sedan fortsätta längs spårvägen upp till ESS. Arbetet pågår under sommaren för att bli klart till hösten.

Så här ser kontaktledningsstolparna ut längs spårvägen på Sölvegatan. I stolparna ska vi sedan hänga kontaktledningar.

Fordon inte får vara högre än 4,5 meter

Spårvägen i Lund går på en egen bana, men i korsningar kan du komma i kontakt med linan. Linan sätts på 5,5 meters höjd, och av el-säkerhetsskäl ska det vara minst en halv meters avstånd till fordon som passerar under linan. Tänk därför på att alltid sänka lastbilens flak eller kran innan du korsar spårvägen. Det är bara i vägkorsningar du kör under linan, eftersom spårvägen har en egen körbana på hela sträckan. Vi kommer att skylta i vägkorsningarna. Vid en olycka med en nedfallen ledning, ring genast 112.

Arbete nära kontaktledningen kräver tillstånd

Alla som arbetar inom kommunens gator och inom spårområdet ska ha en godkänd trafikanordningsplan - en så kallad TA-plan - där framgår vad som krävs. Närområde kallas det område som är mindre än två meter från ledningen. Ska du arbeta här behöver du också göra en el-säkerhetsplanering och en riskbedömning. Vid arbete i riskområdet – som är 0,5 meter från ledningen – måste strömmen stängas av. Spårvägens personal från Lunds kommun, Skånetrafiken och Infranord, som ska ha hand om driften, ska specialutbildas i spårvägens teknik och säkerheten kring den. Det finns också regelverk för allt arbete kring spårvägen. 

Fakta spårvägens kontaktledningar

Spårvägens kontaktledning sätts på 5,5 meters höjd. Linan är 107 mm2 tjock och ledningarna monteras i sektioner om 800 meter med en fast avankring i mitten. Linan fästs i kontaktledningsstolparnas utliggare med en klämma som kallas trådhållare.

Likström reducerar riskerna i stadsmiljö

Till spårvägen används likström för att reducera riskerna med att ha en öppen kontaktledning i stadsmiljö. Den är betydligt bättre sett ur ett elsäkerhetsmässigt perspektiv. Elen som levereras från Kraftringen till Spårvägens elsystem är växelström med högspänning 10,5kV AC. Den transformeras ner till 580V AC och sedan likriktas spänningen så vi får ut 750V DC. Det här sker i en så kallad likriktarstation, som är en mindre byggnad. Fem sådana likriktare placeras ut längs spåren och kommer att förse spårvägens kontaktledning med el.

Mer information

Har du frågor, kontakta gärna Bertil Dahlgren, byggledare, bertil@bdjarnvagskonsult.se

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund