Getingevägen vid universitetssjukhuset

Bild för - P4S_1731.jpg

Byggarbete

  • Ytorna där den tillfälliga busshållplatsen låg under byggtiden är återställda och gatan är färdigbyggd.
  • Monteringen av glasräcken till hållplatsen vid universitetssjukhuset har påbörjats.
  • Byggstaketen är borta.
  • Under hösten görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.
  • Tänk på att det pågår andra byggarbeten på sjukhusområdet i Region Skånes regi. Var vänlig kontakta Region Skåne för mer information.  

Så påverkas trafiken

  • Alla gator där spårvägsarbetet tidigare pågick är öppna. Tänk på att det kan finnas trafiksignaler som fortfarande är ur funktion. Följ skyltningen på plats.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund