Getingevägen vid universitetssjukhuset

Bild för - P4S_6053.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbete

 • Nu är hållplatser och väderskydd på plats och busshållplatsen öppnades den 17 juni.
 • I vecka 27 kommer vi att montera kontaktledningar i etapp 1, som är spårvägssträckan Clemenstorget - Universitetssjukhuset. Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. Torsdag-fredag i vecka 28 monterar vi kontaktledningar vid Baravägen, då har vi öppnat Klinikgatan. När bilen flyttas genom korsningar regleras trafiken med vakter och det kan bli en viss väntetid.
 • I vecka 27-28 ska vi rulla ut gräs i spåret vid Allhelgonakyrkan och i sjukhusområdet.
 • På Baravägen pågår arbetet med spårläggning över kulvertområdet. Arbetet innebär att vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger rälsen. 
 • I vecka 10 startade ett fjärrvärmearbete i Region Skånes regi. Skälet är att Region Skåne planerar för nya byggnader norr om Baravägen. Fjärrvärmeomläggningen är en förberedelse inför detta. Den 4 mars påbörjade Kraftringen den första etappen av ett större omläggningsarbete av fjärrvärme, el och naturgas på sjukhusområdet. Framkomligheten kan komma att påverkas av omläggningsarbetet och det finns risk för köbildning. Korsningen Getingevägen/Baravägen hålls öppen för dubbelriktad trafik och samtliga parkeringshus på sjukhusområdet är öppna under hela tiden som omläggningsarbetet pågår. Arbetet sker etappvis och pågår allt som allt året ut. Grävningsarbete vid korsningen Getingevägen/Baravägen i hörnet vid p-huset Kompassen medför att endast högersväng är möjlig ut från p-huset Kompassen till Baravägen. Fjärrvärmearbetet sker etappvis och kommer att pågå året ut. För mer information om detta arbete, var vänlig vänd dig till Kraftringen och Region Skåne.

Så påverkas trafiken

 • Baravägen, mellan Getingevägen och Tornavägen, är öppnad för dubbelriktad allmän trafik
 • Lasarettsgatan är öppen.
 • Klinikgatan är stängd i anslutning till Baravägen.
 • Karta som gäller från den 17 juni.
 • Getingevägen mellan Baravägen och Kung Oskars väg är skyltad som bussgata fram till måndagen den 17 juni, då sträckan öppnas för allmän dubbelriktad trafik. Öppningen sker någon gång under dagen.

 • Blåljusgatan är öppen för utryckningstrafik, där passerar också stadsbuss 9. Blåljusgatan öppnas även för allmän trafik under måndagen den 17 juni. Trafiksignalerna kommer inte att vara igång. Var vänlig följ skyltningen på plats. 

 • Måndagen den 17 juni stängs gång- och cykelvägen på kyrkogårdssidan mellan Blåljusgatan och Baravägen. Vi ska riva den provisoriska busshållplatsen och återställa gångbanan. Denna avstängning varar till augusti.

 • Gång- och cykelvägen längs kyrkogården på Getingevägens västra sida är öppnad. Passage över Getingevägen för gående och cyklister kan ske vid Entrégatan.
 • Övergången vid Entrégatan är öppen.
 • Vi har öppnat en övergång för gående och cyklister mellan Baravägen och Lasarettsgatan.

Mer om kollektivtrafiken

För den som reser mellan Lund C och sjukhusområdet kan även linje 1, som stannar på Sölvegatan, hållplats Fysiologen, vara ett alternativ beroende på vilken verksamhet man ska besöka. Då kommer man in på sjukhusområdet via BMC, Barnsjukhuset och baksidan av Blocket där akutmottagningen ligger. Ett annat alternativ kan vara linje 9, som kör in på sjukhusområdet. Mer information finns på skanetrafiken.se.

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund