Getingevägen vid universitetssjukhuset

Bild för - P4S_1166.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Spårvägsarbetet vid sjukhusområdet

OMRÅDEN OCH TIDER:

Kävlingevägen - Kung Oskars väg

 • Ytskikt – färdigställs etappvis under november till februari. Då ska gång- och cykelvägar stensättas respektive asfalteras. Efter dessa moment gör vi färdigt spåret och rullar ut gräs. Detta sker med start i mars 2019.

Kung Oskars väg - Blåljusgatan 

 • Spårläggning i hållplatsen görs i februari 2019. Resterande spårläggning startar i mars. Arbetet innebär att vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger själva rälsen.
 • Ytskikt – färdigställs etappvis under oktober till juni 2019. Då ska gång- och cykelvägar stensättas respektive asfalteras och gräs ska rullas ut i spårområdet. Även markområdet för hållplatsen ska göras klart.

Baravägen - Lasarettsgatan - Klinikgatan

 • Nu har spårvägsarbetet startat över de nybyggda kulvertarna.
 • Kanalisation och överbyggnad – utförs under januari och februari 2019. Så kallade vältar används vid packning, vilket medför buller och vibrationer.
 • Spårläggning – görs under mars – juni 2019. Arbetet innebär att vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger själva rälsen.
 • Ytskikt – färdigställs under april – juni 2019. Då ska gång- och cykelvägar stensättas respektive asfalteras och gräs ska rullas ut i spårområdet.

Kort om vägarbetet

 • I februari ska vi montera belysningsstolpar längs kyrkogården.

 • Vi har börjat lägga spår på en etapp i den del av gamla Lundalänken som går från Lasarettsgatan till Blåljusgatan. 

 • Vi arbetar också med spårbyggnation mellan Lasarettsgatan och Klinikgatan. 

 • På Baravägen i höjd med Klinikgatan har Region Skåne byggt två nya kulvertsystem (underjordiska tunnlar) för framtidens sjukhus. Nu har spårvägsarbetet startat över de nybyggda kulvertarna.

 • I vecka 10 startar ett arbete med fjärrvärme på Baravägen i Region Skånes regi.

Så påverkas trafiken

 • Gång- och cykelvägen längs kyrkogården har öppnats.
 • Vid apoteket arbetar vi med stödmurar, vilket gör det svårt att ta sig fram här.
 • Vi har gjort ett övergångsställe över Getingevägen strax söder om hållplatsläget. Använd gärna detta övergångsställe för allas säkerhet.

 • Den befintliga Entrégatan har numera ingen anslutning mot Getingevägen. Detta är en del av den nya utformningen av sjukhusområdet. Inom kort bygger vi spår här. Blåljusgatan får endast användas av utryckningsfordon.

 • Förbifartstrafik på Getingevägen i höjd med sjukhusterminalen är stängd på grund av spårvägsbygget. Ett körfält i södergående rikting är öppet för kollektivtrafiken.

 • Bilburna besökare som ska till sjukhuset hänvisas i första hand till Lasarettsgatan via Baravägen. Tillfälliga mindre infarter till sjukhuset öppnas också via Remissgatan (infart från Sölvegatan) samt via Helgonavägen. Lasarettsgatan blir dock huvudinfarten under byggtiden.

 • Cyklister och fotgängare kommer att kunna komma förbi de olika byggarbetsplatserna, men för tilllfället leds gång- och cykeltrafik via Tornavägen på grund av Region Skånes och Peabs arbete med kulvertar vid Klinikgatan.

Så påverkas kollektivtrafiken

 • Från och med måndagen den 17 december 2018 får resenärer från Lund C som ska resa norrut med buss till sjukhuset en ny tillfällig resväg. Resan går runt kyrkogården, längs Kävlingevägen och Baravägen. En tillfällig hållplats sätts upp bakom Sofiagrillen på Baravägen. Resande som kommer norrifrån mot Lund C påverkas inte. Den nya rutten gäller bussar som passerar sjukhusområdet undantaget linje 3 som enbart kommer att passera sjukhuset på väg mot Lunds C och linje 123. Aktuell information finns på Skånetrafikens webbplats.
 • Flytten omfattar alla busslinjer som idag stannar på hållplatsen och innebär att de ca 5000 dagliga påstigande resenärerna får en något längre gångväg till sjukhusets olika byggnader. Därför kan det vara bra att vara ute i lite mer god tid om man har en tid att passa.
 • För den som reser mellan Lund C och sjukhusområdet kan även linje 1, som stannar på Sölvegatan, hållplats "Fysiologen", vara ett alternativ beroende på vilken verksamhet man ska besöka. Då kommer man in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger. Ett annat alternativ kan vara linje 9, som kör in på sjukhusområdet. Mer information finns på skanetrafiken.se.
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund