Getingevägen vid universitetssjukhuset

Bild för - P4S_0578.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbete

 • Vi är färdiga med stensättning och plattläggning i svängen Kävlingevägen - Kung Oskars väg. Nu asfalterar vi gatan och gjuter spår. Belysningsstolparna och teknikskåpen är på plats.
 • Vid den kommande spårvagnshållplatsen Universitetssjukhuset är spåren färdiggjutna. Vi har planterat arkadklippta träd vid hållplatsen. Nu bygger vi plattformar, anlägger markvärme och sätter sten på väntytorna. Väderskydden monteras i maj. 
 • På Baravägen pågår arbetet med spårläggning över kulvertområdet. Arbetet innebär att vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger rälsen. Senare under våren kommer ytskikten att färdigställas - gräs ska rullas ut i spårområdet, gång- och cykelvägen ska få plattor och asfalt.
 • I vecka 10 startade ett fjärrvärmearbete i Region Skånes regi. Skälet är att Region Skåne planerar för nya byggnader norr om Baravägen. Fjärrvärmeomläggningen är en förberedelse inför detta. Den 4 mars påbörjade Kraftringen den första etappen av ett större omläggningsarbete av fjärrvärme, el och naturgas på sjukhusområdet. Framkomligheten kan komma att påverkas av omläggningsarbetet och det finns risk för köbildning. Korsningen Getingevägen/Baravägen hålls öppen för dubbelriktad trafik och samtliga parkeringshus på sjukhusområdet är öppna under hela tiden som omläggningsarbetet pågår. Arbetet sker etappvis och pågår allt som allt året ut. Grävningsarbete vid korsningen Getingevägen/Baravägen i hörnet vid p-huset Kompassen medför att endast högersväng är möjlig ut från p-huset Kompassen till Baravägen under veckorna 10-16. 
  För mer information om detta arbete, var vänlig vänd dig till Kraftringen och Region Skåne.

Så påverkas trafiken

 • Baravägen, mellan Getingevägen och Tornavägen, är öppnad för dubbelriktad allmän trafik
 • Klinikgatan är öppnad som in- och utfartsväg till sjukhusområdet för allmäntrafik. Infart till p-huset Ovalen sker via Klinikgatan. 
 • Lasarettsgatan är stängd för trafik sedan den 11 mars. 
 • Blåljusgatan är öppen för utryckningstrafik, där passerar också stadsbuss 9. 
 • Övergången vid Entrégatan är öppen igen.
 • Vi har öppnat en övergång för gående och cyklister mellan Baravägen och Lasarettsgatan.
 • Karta som gäller vecka 15-17, med eventuella förändringar.
 • Med start i vecka 15 ska vi arbeta i området mot kyrkogården och gång- och cykelvägen flyttas från kyrkogårdssidan till sjukhussidan. Vi skyltar på plats och omledningen gäller i cirka tre veckor.

Mer om kollektivtrafiken

För den som reser mellan Lund C och sjukhusområdet kan även linje 1, som stannar på Sölvegatan, hållplats "Fysiologen", vara ett alternativ beroende på vilken verksamhet man ska besöka. Då kommer man in på sjukhusområdet via BMC, Barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger. Ett annat alternativ kan vara linje 9, som kör in på sjukhusområdet. Mer information finns på skanetrafiken.se.

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund