Getingevägen vid universitetssjukhuset

Bild för - P4S_3382.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Spårvägsarbetet vid sjukhusområdet

OMRÅDEN OCH TIDER:

Kävlingevägen - Kung Oskars väg

 • Ytskikt – färdigställs etappvis under november till januari. Då ska gång- och cykelvägar stensättas respektive asfalteras. Efter dessa moment gör vi färdigt spåret och rullar ut gräs. Detta sker med start i mars 2019.

Kung Oskars väg - Blåljusgatan (nya infartsgatan till sjukhuset)

 • Kanalisation och överbyggnad – utförs under oktober till december. Så kallade vältar används vid packning, vilket medför buller och vibrationer.
 • Spårläggning i hållplatsen görs i januari 2019. Resterande spårläggning startar i mars. Arbetet innebär att vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger själva rälsen.
 • Ytskikt – färdigställs etappvis under oktober till juni 2019. Då ska gång- och cykelvägar stensättas respektive asfalteras och gräs ska rullas ut i spårområdet. Även markområdet för hållplatsen ska göras klart.

Baravägen - Lasarettsgatan - Klinikgatan

 • Betongarbeten med kulvertar pågår till och med februari. Dessa arbeten utförs i regi av Region Skåne.
 • Kanalisation och överbyggnad – utförs under januari och februari 2019. Så kallade vältar används vid packning, vilket medför buller och vibrationer.
 • Spårläggning – görs under mars – april 2019. Arbetet innebär att vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger själva rälsen.
 • Ytskikt – färdigställs under april – juni 2019. Då ska gång- och cykelvägar stensättas respektive asfalteras och gräs ska rullas ut i spårområdet.

Kort om vägarbetet

För allas säkerhet ber vi er använda övergångsstället vid Baravägen när ni ska korsa bussgatan till och från sjukhuset. Underlaget åtgärdas och förbätras regelbundet.

Vi har nu börjat lägga spår på en etapp i den del av gamla Lundalänken som går från Lasarettsgatan till Blåljusgatan. Arbetet avslutas i vecka 50. Då öppnas korsningen Blåljusgatan-Getingevägen för ambulans och räddningsfordon.

Vi förbereder också för spårbyggnation mellan Lasarettsgatan och Klinikgatan. Kring jul i december kommer arbetsområdet att utökas i denna del.

Även Baravägen påverkas av byggarbete. Region Skåne bygger två nya kulvertsystem (underjordiska tunnlar) för framtidens sjukhus, på Baravägen, i höjd med Klinikgatan. När det arbetet är färdigt - årsskiftet 2018-2019 - tar spårvägsbygget på Baravägen vid. Första delen startar i vecka 49. 

Så påverkas trafiken

 • Gång- och cykelvägen längs kyrkogården kommer att öppnas före jul 2018.
 • Vid apoteket kommer vi att påbörja arbetet med stödmurar, vilket gör det svårare att ta sig fram här.
 • Övergångsstället mitt för Blåljusgatan stängdes i början av augusti 2018. Gående hänvisas till ett övergångsställe i korsningen Baravägen-Getingevägen. Blåljusgatan är den nya vägen norr om Entrégatan. Blåljusgatan är endast öppen för blåljustrafik.

 • Den befintliga Entrégatan är stängd permanent som infart till sjukhuset. 

 • Förbifartstrafik på Getingevägen i höjd med sjukhusterminalen är stängd på grund av spårvägsbygget; ett körfält i vardera riktningen är öppet för kollektivtrafiken.

 • Bilburna besökare som ska till sjukhuset hänvisas i första hand till Lasarettsgatan via Baravägen. Tillfälliga mindre infarter till sjukhuset öppnas också via Remissgatan (infart från Sölvegatan) samt via Helgonavägen. Lasarettsgatan blir dock huvudinfarten under byggtiden.

 • Cyklister och fotgängare kommer att kunna komma förbi de olika byggarbetsplatserna, men för tilllfället leds gång- och cykeltrafik via Tornavägen på grund av Region Skånes och Peabs arbete med kulvertar vid Klinikgatan.

 • Den lilla grinden in till kyrkogården mitt på Getingevägen ligger nu i arbetsområdet och är därför stängd. För att komma in och ut från kyrkogården hänvisas till grinden vid Sofia-grillen.

Så påverkas kollektivtrafiken

 • Från och med måndagen den 17 december 2018 kommer resenärer från Lund C som ska resa norrut med buss till sjukhuset att få en ny tillfällig resväg. Resan går runt kyrkogården, längs Kävlingevägen och Baravägen. En tillfällig hållplats sätts upp bakom Sofiagrillen på Baravägen. Resande som kommer norrifrån mot Lund C påverkas inte. Den nya rutten gäller bussar som passerar sjukhusområdet undantaget linje 3 som enbart kommer att passera sjukhuset på väg mot Lunds C och linje 123. Aktuell information finns på Skånetrafikens webbplats.
 • Bygget av spårvägen på Getingevägen påverkar även kollektivtrafiken. I september 2017 flyttades hållplatsen "Universitetssjukhuset" till ett nytt tillfälligt läge ca 150 meter längre upp mot korsningen med Baravägen. På det gamla läget börjar så småningom den nya hållplatsen för både spårvagn och buss att byggas.
 • Flytten omfattar alla busslinjer som idag stannar på hållplatsen och innebär att de ca 5000 dagliga påstigande resenärerna får en något längre gångväg till sjukhusets olika byggnader. Därför kan det vara bra att vara ute i lite mer god tid om man har en tid att passa.
 • För den som reser mellan Lund C och sjukhusområdet kan även linje 1, som stannar på Sölvegatan, hållplats "Fysiologen", vara ett alternativ beroende på vilken verksamhet man ska besöka. Då kommer man in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger. Ett annat alternativ kan vara linje 9, som kör in på sjukhusområdet. Mer information finns på skanetrafiken.se.
Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund