Getingevägen vid universitetssjukhuset

Bild för - P4S_1731.jpg

Byggarbete

  • Det återstår mindre arbeten med återställandet av ytorna där den tillfälliga busshållplatsen låg under byggtiden. I övrigt är gatan färdigbyggd.
  • Under hösten görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.
  • Byggstaketen tas bort efter hand med start på S:t Laurentiigatan, som har varit öppen sedan i juni.
  • Tänk på att det pågår andra byggarbeten på sjukhusområdet i Region Skånes regi. Kontakta Region Skåne för mer information.  

Så påverkas trafiken

  • Alla gator där spårvägsarbetet tidigare pågick är nu öppna. Tänk på att det kan finnas trafiksignaler som fortfarande är ur funktion. Följ skyltningen på plats.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund