Bredgatan/Getingevägen

Bild för - P4S_3736.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Direkt efter Lundakarnevalen den 20 maj började vi sätta sten i Bredgatan. Gång- och cykelvägen vid Bredgatan ska bli färdig till semestern. Markentreprenad ska göra ett arbete i Bredgatan vid Norra Vallgatan med start den 21 maj. Detta ska vara klart till den 16 juni. Under denna period stängs Norra Vallgatan av. Gående och cyklister kan ta sig förbi avstängningen.

Så påverkas trafiken

  • Från och med den 17 juni kl 05.00 kommer busslinje 2 och 4 att börja köra på Bredgatan igen. Bredgatan mellan Kävlingevägen och Allhelgona kyrkogata samt Allhelgona kyrkogata mellan Bredgatan och Norra Vallgatan blir reserverad för busstrafik. Lär mer om busslinjerna på skanetrafiken.se.

  • Allmän trafik är tillåten på Norra Vallgatan samt söderut på Bredgatan från Norra Vallgatans anslutning.

  • Allhelgona kyrkogata öster om Nora Vallgatan är öppen för allmän trafik.
  • Bredgatan i höjd med S:t Laurentiigatan är helt avstängd för all motortrafik. S:t Laurentiigatan är fortsatt öppen för dubbelriktad behörig trafik.
  • Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen på Bredgatan längs Allhelgonakyrkan. De som kommer från S:t Laurentiigatan har samma passage som tidigare, via torgytan mellan Norra Vallgatan och Allhelgona Kyrkogata.


Byggtid

15 januari – mitten av juni 2018. 

 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund