Bredgatan/Getingevägen

Bild för - P4S_2503.jpg

Byggarbete

Gräset i spårområdet rullades ut under juli, gatan skyltas med vägmärken och övrig permanent skyltning. Getingevägen mellan Bredgatan och Kung Oskars väg asfalteras under vecka 34. 

Under hösten ska vi göra en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.

 Så påverkas trafiken

  • S:t Laurentiigatan är öppen för behörig trafik från Clemenstorget. 
  • Baravägen förbi Allhelgonakyrkan är nu öppen för allmän trafik.
  • Även gång- och cykelvägen på östra sidan av Bredgatan och Getingevägen, mellan Allhelgonakyrkan och Blåljusgatan, är nu öppen.
  • När spårvägen är färdig kommer biltrafik att vara tillåten i korsningen Allhelgona Kyrkogata/Bredgatan (Getingevägen) samt i Kävlingevägen och i Getingevägen norrut upp till Kung Oscars väg och vidare på Getingevägen. Biltrafik blir även tillåten i Kung Oscars väg.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund