Bredgatan/Getingevägen

Bild för - P4S_3736.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Vi arbetar nu med kontaktledningar, kanalisation för spårvägens ledningar och överbyggnad där spåren sedan läggs. Till hösten 2018 börjar vi montera spår.

Så påverkas trafiken

  • Från och med den 17 juni 2018 kör busslinje 2 och 4 på Bredgatan. Bredgatan mellan Kävlingevägen och Allhelgona kyrkogata samt Allhelgona kyrkogata mellan Bredgatan och Norra Vallgatan är reserverad för busstrafik. Läs mer om busslinjerna på skanetrafiken.se.

  • Allmän trafik är tillåten på Norra Vallgatan samt söderut på Bredgatan från Norra Vallgatans anslutning.

  • Allhelgona kyrkogata öster om Nora Vallgatan är öppen för allmän trafik.
  • Bredgatan i höjd med S:t Laurentiigatan är helt avstängd för all motortrafik. S:t Laurentiigatan är fortsatt öppen för dubbelriktad behörig trafik.
  • Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen på Bredgatan längs Allhelgonakyrkan. De som kommer från S:t Laurentiigatan har samma passage som tidigare, via torgytan mellan Norra Vallgatan och Allhelgona Kyrkogata. 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund