Bredgatan/Getingevägen

Bild för - P4S_1027.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbete

Belysningsstolparna är nu på plats och vi har gjutit spårbalkar och monterat spår i korsningen vid Kävlingevägen. Även arbetet med gatsten och den vita linjen som ska avgränsa spåret mot gång- och cykelbanan är färdigt. Kontaktledningsstolparna är monterade. I vecka 27 kommer vi att montera kontaktledningar i etapp 1, som är spårvägssträckan Clemenstorget - Universitetssjukhuset. Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. När bilen flyttas genom korsningar regleras trafiken med vakter och det kan bli en viss väntetid. I vecka 27-28 ska vi rulla ut gräs i spåret vid Allhelgonakyrkan och i sjukhusområdet.

 Så påverkas trafiken

 • Baravägen, mellan Getingevägen och Tornavägen, är öppnad för dubbelriktad allmän trafik.
 •  
  Karta som gäller från den 17 juni.
 • Getingevägen mellan Baravägen och Kung Oskars väg är skyltad som bussgata fram till måndagen den 17 juni, då sträckan öppnas för allmän dubbelriktad trafik. Öppningen sker någon gång under dagen.

 • Blåljusgatan är öppen för utryckningstrafik, där passerar också stadsbuss 9. Blåljusgatan öppnas även för allmän trafik under måndagen den 17 juni. Trafiksignalerna kommer inte att vara igång. Var vänlig följ skyltningen på plats. 
 • Måndagen den 17 juni stängs gång- och cykelvägen på kyrkogårdssidan mellan Blåljusgatan och Baravägen. Vi ska riva den provisoriska busshållplatsen och återställa gångbanan. Denna avstängning varar till augusti.
 • Gång- och cykelvägen längs kyrkogården på Getingevägens västra sida är öppnad. Passage över Getingevägen för gående och cyklister kan ske vid Entrégatan.
 • Lasarettsgatan är öppen.
 • Klinikgatan är stängd i anslutning till Baravägen.
 • Bredgatan mellan Kävlingevägen och Allhelgona kyrkogata samt Allhelgona kyrkogata mellan Bredgatan och Norra Vallgatan är reserverad för busstrafik. Här passerar busslinjer 1, 2 och 4. Läs mer om busstrafik på skanetrafiken.se.
 • Övergången vid Entrégatan är öppen. 

 • Bredgatan är endast bussgata. 
 • S:t Laurentiigatan är öppen för behörig trafik från Clemenstorget. 
 • Gång- och cykelvägen närmast kyrkogården på Kung Oskars väg är avstängd. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan på andra sidan spåret.
 • Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen på Bredgatan längs Allhelgonakyrkan. De som kommer från S:t Laurentiigatan har samma passage som tidigare via torgytan mellan Norra Vallgatan och Allhelgona Kyrkogata. 
 • När spårvägen är färdig kommer biltrafik att vara tillåten i korsningen Allhelgona Kyrkogata/Bredgatan (Getingevägen) samt i Kävlingevägen och i Getingevägen norrut upp till Kung Oscars väg och vidare på Getingevägen. Biltrafik blir även tillåten i Kung Oscars väg.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund