Bredgatan/Getingevägen

Bild för - P4S_1027.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Belysningsstolparna är nu på plats och vi har gjutit spårbalkar och monterat spår i korsningen vid Kävlingevägen. Även arbetet med gatsten och den vita linjen som ska avgränsa spåret mot gång- och cykelbanan är färdigt. Det som återstår är gräs i spåret, kontaktledningsstolpar och kontaktledningar samt toppskikt av asfalt på gatan. Kontaktledningsstolpar monteras efter hand i spårvägssträckningen.

Lunds kommun bygger om Allhelgona kyrkogata för att den ska bli bättre anpassad till cyklister och fotgängare. Med ny utformning ska gatan ansluta till det nordsydliga cykelstråket på Bredgatan och till cykelstråk längs spårvägen. Detta arbete gränsar till spårvägens område. På Lunds kommuns webbplats kan du läsa mer.

Så påverkas trafiken

 • Baravägen, mellan Getingevägen och Tornavägen, är öppnad för dubbelriktad allmän trafik. 

 • Klinikgatan är öppnad som in- och utfartsväg till sjukhusområdet för allmäntrafik. Infart till p-huset Ovalen sker via Klinikgatan. 

 • Lasarettsgatan är stängd för trafik sedan den 11 mars. 
 • Blåljusgatan är öppen för utryckningstrafik, där passerar också stadsbuss 9.
 • Bredgatan mellan Kävlingevägen och Allhelgona kyrkogata samt Allhelgona kyrkogata mellan Bredgatan och Norra Vallgatan är reserverad för busstrafik. Här passerar busslinjer 2 och 4. Läs mer om busstrafik på skanetrafiken.se.
 • Nu är övergången vid Entrégatan öppen igen.


 • Karta som gäller vecka 15-17, med eventuella förändringar.
 • Med start i vecka 15 kommer vi att arbeta i området mot kyrkogården och gång- och cykelvägen flyttas från kyrkogårdssidan till sjukhussidan. Vi skyltar på plats och omledningen gäller i cirka tre veckor. Allhelgona Kyrkogata öster om Norra Vallgatan är öppen för allmän trafik.
 • Under vecka 16 är det tillåtet för allmän trafik att köra norrut på Bredgatan då Allhelgona kyrkogata är stängd. I vecka 17 återgår Bredgatan till att vara bussgata. 
 • S:t Laurentiigatan är öppen för behörig trafik. Läs mer om vad som gäller för behörig biltrafik på S:t Laurentiigatan här.
 • Gång- och cykelvägen närmast kyrkogården på Kung Oskars väg är avstängd. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan på andra sidan spåret.
 • Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen på Bredgatan längs Allhelgonakyrkan. De som kommer från S:t Laurentiigatan har samma passage som tidigare via torgytan mellan Norra Vallgatan och Allhelgona Kyrkogata. 
 • När spårvägen är färdig kommer biltrafik att vara tillåten i korsningen Allhelgona Kyrkogata/Bredgatan (Getingevägen) samt i Kävlingevägen och i Getingevägen norrut upp till Kung Oscars väg och vidare på Getingevägen. Biltrafik blir även tillåten i Kung Oscars väg.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund