Bredgatan/Getingevägen

Bild för - P4S_3736.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Vi har nu öppnat gång- och cykelvägen framför Allhelgonakyrkan. Den nya gång- och cykelvägen sträcker sig cirka 100 meter. Resten öppnas senare. Vid Kävlingevägen blir det en provisorisk övergång. Anledningen till att vi öppnar gång- och cykelvägen vid Allhelgonakyrkan är att vi ska färdigställa vägen för gång och cykel på andra sidan. Vi har börjat sätta kantsten. I februari 2019 beräknas gång- och cykelvägen bli färdig.

Vi har nu gjutit spårbalkar och monterat spår i korsningen vid Kävlingevägen. Vi har också satt gatsten och den vita linjen som ska avgränsa spåret mot gång- och cykelbanan.

Lunds kommun bygger om Allhelgona kyrkogata för att den ska bli bättre anpassad till cyklister och fotgängare. Med ny utformning ska gatan ansluta till det nordsydliga cykelstråket på Bredgatan och till cykelstråk längs spårvägen. Detta arbete gränsar till spårvägens område. På Lunds kommuns webbplats kan du läsa mer.

Så påverkas trafiken

  • Från och med den 17 juni 2018 kör busslinje 2 och 4 på Bredgatan. Bredgatan mellan Kävlingevägen och Allhelgona kyrkogata samt Allhelgona kyrkogata mellan Bredgatan och Norra Vallgatan är reserverad för busstrafik. Läs mer om busslinjerna på skanetrafiken.se.
  • Allhelgona kyrkogata öster om Norra Vallgatan är öppen för allmän trafik.
  • Bredgatan i höjd med S:t Laurentiigatan är helt avstängd för all motortrafik. S:t Laurentiigatan är fortsatt öppen för dubbelriktad behörig trafik.
  • Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen på Bredgatan längs Allhelgonakyrkan. De som kommer från S:t Laurentiigatan har samma passage som tidigare, via torgytan mellan Norra Vallgatan och Allhelgona Kyrkogata. 
  • När spårvägen är färdig kommer biltrafik att vara tillåten i korsningen Allhelgona Kyrkogata/Bredgatan (Getingevägen) samt i Kävlingevägen och i Getingevägen norrut upp till Kung Oscars väg och vidare på Getingevägen. Biltrafik blir även tillåten i Kung Oscars väg.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund