Sölvegatan vid Ideon

Bild för - P4S_8299.jpg

Ideontorget är ett nytt torg som kommer att byggas runt spårvagnshållplatsen, Ideon. I juni 2017 startade spårvägsbygget vid Ideon.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om arbetet

Arbetet med fjärrkyla är nu klart. En stor omkoppling gjordes helgen 5-6 maj. Arbetet med ledningar till dricksvatten är också färdigt på spårvägssträckan förbi Ideontorget. Två nya parallella ledningar går nu upp till Scheelevägen. Även nya gasledningar är inkopplade. Ledningsarbete för fjärrvärme och avloppsvatten pågår fortfarande.

Tid

Under våren 2018 färdigställer vi och kopplar in ledningar. Efter sommaren startar arbetet med terassering och överbyggnad. Terrassen är den plana ytan där överbyggnaden läggs. Överbyggnad är den bädd av bland annat grus i olika storlekar där sedan spåren ska ligga.

Så påverkas trafiken

- Infart och utfart till IKDC och hotell leds permanent om. Ny väg är från Ole Römers väg.

- Infart och utfart på norra sidan Sölvegatan kan ske mellan Scheelevägen och nybyggd genomfart på Naturvetarevägen. Ledningsarbete som korsar Scheelevägen pågår i små etapper för att trafik ska kunna passera.

- Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer att finnas under hela byggtiden, men leds växelvis om mellan norra och södra sidan av Sölvegatan.


Mer läsning:

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund