Sölvegatan vid Ideon

Bild för - P4S_1292.jpg

Ideontorget är ett nytt torg som ska byggas runt spårvagnshållplatsen Ideon. I juni 2017 startade spårvägsbygget vid Ideon.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om arbetet

Arbetet med hållplatsen till Ideon-torget pågår. Spåren är byggda.

 Så påverkas trafiken

  • Vi ska nu lägga asfalt i korsningen till Scheelevägen. Troligtvis blir detta arbete klart i vecka 8. Korsningen öppnar efter detta.
  • Anslutningen till gång- och cykelvägen upp mot Qlik är asfalterad utom där spårvägens likriktare precis har placerats väster om E22.
  • Infart och utfart till IKDC och hotell leds permanent om. Ny väg är från Ole Römers väg.
  • Infart och utfart på norra sidan Sölvegatan kan ske mellan Scheelevägen och nybyggd genomfart på Naturvetarevägen. Ledningsarbete som korsar Scheelevägen pågår i små etapper för att trafik ska kunna passera.
  • Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer att finnas under hela byggtiden. Gång- och cykelvägen går nu på den östra sidan av Sölvegatan.
  • Gång- och cykeltrafik längs Scheelevägen följer nu den östra sidan i stället för den västra, på grund av omledning av trafiken i samband med att korsningen färdigställs.

Mer läsning:

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund