Sölvegatan vid Ideon

Bild för - P4S_3802.jpg

Ideontorget är ett nytt torg som ska byggas runt spårvagnshållplatsen Ideon. I juni 2017 startade spårvägsbygget vid Ideon.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om arbetet

Arbetet med fjärrkyla är nu klart. Två nya parallella ledningar går nu upp till Scheelevägen. Även nya gasledningar är inkopplade. Ledningsarbetet för fjärrvärme och avloppsvatten är i princip klart.

Arbeten pågår med överbyggnad, trädgropar och stödmurar.

 Så påverkas trafiken

  • Vi har nu börjat asfaltera den nya sträckningen till cykelvägen längs Ideon mot Scheelevägen. Plattor läggs till gångvägen precis bredvid och under E22. Asfalteringen kommer i första läget att fortsätta mot Sångarevägen. 


  • Anslutningen av gång- och cykelvägen upp mot Qlik är asfalterad utom där spårvägens likriktare ska placeras precis väster om E22.
  • Infart och utfart till IKDC och hotell leds permanent om. Ny väg är från Ole Römers väg.
  • Infart och utfart på norra sidan Sölvegatan kan ske mellan Scheelevägen och nybyggd genomfart på Naturvetarevägen. Ledningsarbete som korsar Scheelevägen pågår i små etapper för att trafik ska kunna passera.
  • Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer att finnas under hela byggtiden, men leds växelvis om mellan norra och södra sidan av Sölvegatan.

Mer läsning:

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund