Sölvegatan vid Ideon

Bild för - P4S_4205.jpg

Ideontorget är ett nytt torg som ska byggas runt spårvagnshållplatsen Ideon. I juni 2017 startade spårvägsbygget vid Ideon.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om arbetet

Under vecka 28-29 monterar vi kontaktledningar i spåret. Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. När bilen flyttas genom korsningar kommer trafiken att regleras med vakter och det kan bli en viss väntetid.

Arbetet med hållplatsen till Ideon-torget pågår. Spåren är byggda och teknikskåpen till spårvägshållplatsen är monterade. Stensättningen till perrongen är klar och vi har planterat träd längs spårvägssträckningen.

Trappan från gång- och cykelvägen upp till Qlik är nu klar. Trappan är en genväg för dig som ska till busshållplatsen vid motorvägen. 

Vi håller på att rulla ut gräs i spåret genom LTH-parken.

 Så påverkas trafiken

  • Vi har nu lagt asfalt i korsningen Scheelevägen - Sölvegatan och korsningen är öppen.

  • Infart och utfart till IKDC och hotell leds permanent om. Ny väg är från Ole Römers väg.
  • Infart och utfart på norra sidan Sölvegatan kan ske mellan Scheelevägen och nybyggd genomfart på Naturvetarevägen. Ledningsarbete som korsar Scheelevägen pågår i små etapper för att trafik ska kunna passera.
  • Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer att finnas under hela byggtiden. Gång- och cykelvägen går nu på den östra sidan av Sölvegatan.
  • Gång- och cykeltrafik längs Scheelevägen följer den västra sidan.
  • Från Scheelevägen till Naturvetarvägen går gång- och cykelvägen på den norra sidan av Scheelevägen.

Mer läsning:

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund