Sölvegatan vid Ideon

Bild för - P4S_5485.jpg

Ideontorget är ett nytt torg som ska byggas runt spårvagnshållplatsen Ideon. I juni 2017 startade spårvägsbygget vid Ideon.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om arbetet

Arbetet med fjärrkyla är nu klart. En stor omkoppling gjordes helgen 5-6 maj. Allt gick enligt plan. Arbetet med ledningar till dricksvatten är också färdigt på spårvägssträckan förbi Ideontorget. Två nya parallella ledningar går nu upp till Scheelevägen. Även nya gasledningar är inkopplade. Ledningsarbetet för fjärrvärme och avloppsvatten är i princip klart. En sista omkoppling av fjärrvärme görs i slutet av augusti.

Tid

I juni och juli schaktar vi för byggandet av hållplats och gata vid Ideon.

Så påverkas trafiken

- Infart och utfart till IKDC och hotell leds permanent om. Ny väg är från Ole Römers väg.

- Infart och utfart på norra sidan Sölvegatan kan ske mellan Scheelevägen och nybyggd genomfart på Naturvetarevägen. Ledningsarbete som korsar Scheelevägen pågår i små etapper för att trafik ska kunna passera.

- Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer att finnas under hela byggtiden, men leds växelvis om mellan norra och södra sidan av Sölvegatan.Mer läsning:

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund