Sölvegatan vid Ideon/Ideontorget

Bild för - P4S_3122.jpg

Kort om arbetet

Belysningen är installerad. Under hösten ska en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar ska göras. Byggstaketen är borta.

Med start under hösten monteras också väderskydd på spårvägens hållplatser. Arbetet med detta fortsätter under våren.

 Så påverkas trafiken

  • Ideongatan öppnar i vecka 42.
  • Vi har lagt asfalt i korsningen Scheelevägen - Sölvegatan och korsningen är öppen.
  • Infart och utfart till IKDC sker via Ole Römers väg. Hotellet nås via Scheelevägen och Ideontorget.
  • Alla gång- och cykelvägar längs denna sträcka är öppna.Mer läsning
:

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund