Sölvegatan vid Ideon

Bild för - P4S_1501.jpg

Kort om arbetet

Kontaktledningarna är monterade. Arbetet med hållplatsen till Ideontorget pågår. Spåren är byggda och teknikskåpen till spårvägshållplatsen är monterade. Stensättningen till perrongen är klar och vi har planterat träd längs spårvägssträckningen.

Trappan från gång- och cykelvägen upp till Qlik är klar. Trappan är en genväg för dig som ska till busshållplatsen vid motorvägen. 

Belysningen ska färdigställas längs hela spårvägssträckan och det kommer att göras i augusti-september. Även en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar ska göras under hösten. Byggstaketen tas bort efter hand med start på S:t Laurentiigatan som har varit öppen sedan i juni.

 Så påverkas trafiken

  • Vi har lagt asfalt i korsningen Scheelevägen - Sölvegatan och korsningen är öppen.
  • Infart och utfart till IKDC och hotell leds permanent om. Ny väg är från Ole Römers väg.
  • Infart och utfart på norra sidan Sölvegatan kan ske mellan Scheelevägen och nybyggd genomfart på Naturvetarevägen. Ledningsarbete som korsar Scheelevägen pågår i små etapper för att trafik ska kunna passera.
  • Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet finns finnas under hela byggtiden. Gång- och cykelvägen går nu på den östra sidan av Sölvegatan.
  • Gång- och cykeltrafik längs Scheelevägen följer den västra sidan.
  • Från Scheelevägen till Naturvetarvägen går gång- och cykelvägen på den norra sidan av Scheelevägen.

Mer läsning:

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund