Odarslövsvägen

Bild för - P4S_0526.jpg

Längs Odarslövsvägen sträcker sig spårvägen cirka 500 meter fram till den framtida depån som ska ligga strax efter ESS.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Odarslövsvägen breddas vid ESS infart och inom några veckor görs gatan färdig.

Arbetet med att lägga spår fortsätter ut till Odarslövsvägen. Överbygganden till spåret är klar. Vi har asfalterat i Partikelgatan sedan arbetet med fjärrvärme är färdigt där. Under våren byggs cirka 500 meter enkelspår ut till den kommande spårvagnsdepån.

Vi har lagt asfalt på den nya gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen ska även fungera som räddningsväg.

Spåren är gjutna mellan hållplatsen ESS och Partikelgatan. Därefter ska vi börja bygga hållplatsplattformar.

Kontaktledningsstolpar monteras efter hand längs spårvägssträckningen.

Så påverkas trafiken

Byggtrafiken går till största delen i spårvägsområdet och påverkar inte trafiken på vägarna. Det som däremot kan påverka Odarslövsvägen är arbetet med enkelspåret från ändhållplatsen Science Village/ESS fram till depån. Detta arbete skapar en del byggtrafik – främst i form av lastbilar som fraktar material och schaktmassor.

Arbetet med att bredda Odarslövsvägen vid ESS infart pågår. Vi har lagt krossmaterial på gatan och hårdgjort ytan. I vecka 18 ska vi lägga asfalt. Detta gör att utrymmet för biltrafiken blir något begränsat. 

Flygfotografi av Perry Nordeng.

Buller

På grund av den ökade byggtrafiken i samband med enkelspåret kan det bli något bullrigare än i dag. Detta gäller främst den västra sidan av Odarslövsvägen.

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund