Odarslövsvägen

Bild för - P4S_3382.jpg

Byggarbetet

  • Kontaktledningarna är monterade och enkelspåret är byggt. 
  • Under hösten görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.
  • Med start under hösten monteras även väderskydd på spårvägens hållplatser. Arbetet fortsätter under våren.

Flygfotografi av Perry Nordeng.

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund