Odarslövsvägen

Längs Odarslövsvägen sträcker sig spårvägen cirka 500 meter fram till den framtida depån som ska ligga strax efter ESS.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

I januari 2019 ska vi börja arbeta med infarten till ESS och bredda gaturummet för svängande trafik.

Under hösten 2018 har vi lagt ledningar för lågtempererad fjärrvärme från Utmarksvägen mot Science Village. Fjärrvärmearbetet sker i samarbete med Kraftringen.

Spårarbetet fortsätter ut till Odarslövsvägen. Vi monterar spår och gjuter balkar. Vi har satt kontaktledningsfundament längs sträckan och gjort en provisorisk infart till ESS. Under hösten fortsätter vi med överbyggnad och spår till enkelspåret, som ska gå upp till spårvagnsdepån. Enkelspåret blir 500 meter långt.

Gång- och cykelvägen längs spårvägen ska anläggas efter fjärrvärmearbetet, senare under hösten. Gång- och cykelvägen ska även fungera som räddningsväg.

En av spårvägens fem likriktarstationer är placerad vid hållplatsen till MAX IV.

Så påverkas trafiken

Byggtrafiken går till största delen i spårvägslinjen och påverkar därför inte trafiken på vägarna. Det som däremot kan påverka Odarslövsvägen är arbetet med enkelspåret från ändhållplatsen Science Village/ESS fram till depån. Detta arbete skapar en del byggtrafik – främst i form av lastbilar som fraktar material och schaktmassor.

Buller

På grund av den ökade byggtrafiken i samband med enkelspåret kan det bli något bullrigare än i dag. Detta gäller främst den västra sidan av Odarslövsvägen.

 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund