Odarslövsvägen

Bild för - P4S_1901.jpg

Byggarbetet

Kontaktledningarna är monterade. Nu byggs det enkelspår ut till depåområdet samt platformar till hållplatsen ESS. 

Under sensommar och höst görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.

Så påverkas trafiken

Byggtrafiken går till största delen i spårvägsområdet och påverkar inte trafiken på vägarna. Det som däremot kan påverka Odarslövsvägen är arbetet med enkelspåret från ändhållplatsen ESS fram till depån. Detta arbete skapar en del byggtrafik – främst i form av lastbilar som fraktar material och schaktmassor.

Flygfotogtafi av Perry Nordeng.

Buller

På grund av den ökade byggtrafiken i samband med enkelspåret kan det bli något bullrigare än i dag. Detta gäller främst den västra sidan av Odarslövsvägen. El-aggregatet som används vid svetsningen av spåret kan också bullra något. 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund