Odarslövsvägen

Bild för - P4S_0526.jpg

Längs Odarslövsvägen sträcker sig spårvägen cirka 500 meter fram till den framtida depån som ska ligga strax efter ESS.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

I februari 2019 ska vi börja arbeta med infarten till ESS och bredda gaturummet för svängande trafik. Vi har gjutit spår på platsen.

Arbetet med ledningar för lågtempererad fjärrvärme från Utmarksvägen mot Science Village är färdigt. Fjärrvärmearbetet har skett i samarbete med Kraftringen.

Spårarbetet fortsätter ut till Odarslövsvägen. Vi monterar spår och gjuter balkar. Vi har satt kontaktledningsfundament längs sträckan och gjort en provisorisk infart till ESS. Överbyggnaden till spåret är klar. Under våren fortsätter vi med enkelspåret som ska gå upp till spårvagnsdepån. Enkelspåret blir 500 meter långt.

Gång- och cykelvägen längs spårvägen ska anläggas senare under hösten, efter fjärrvärmearbetet. Gång- och cykelvägen ska även fungera som räddningsväg.

En av spårvägens fem likriktarstationer är placerad vid hållplatsen till MAX IV.

Så påverkas trafiken

Byggtrafiken går till största delen i spårvägslinjen och påverkar därför inte trafiken på vägarna. Det som däremot kan påverka Odarslövsvägen är arbetet med enkelspåret från ändhållplatsen Science Village/ESS fram till depån. Detta arbete skapar en del byggtrafik – främst i form av lastbilar som fraktar material och schaktmassor.

Flygfotografi av Perry Nordeng.

Buller

På grund av den ökade byggtrafiken i samband med enkelspåret kan det bli något bullrigare än i dag. Detta gäller främst den västra sidan av Odarslövsvägen.

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund