Odarslövsvägen

Bild för - P4S_9963.jpg

Längs Odarslövsvägen sträcker sig spårvägen cirka 500 meter fram till den framtida depån som ska ligga strax efter ESS.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Till midsommar 2019 ska svetsningen av spåret vara klart. Därför kommer vi att intensifiera spårbygget och ibland arbeta kvällar fram till cirka 20.00 samt en del helger i juni. Svetsarna förflyttar sig längs sträckningen. Till detta arbete används ett el-aggregat som kan bullra något. Under sommaren kan det bli visst arbete med vattning av gräs i spåret samt av träden. 

Arbetet med att lägga spår fortsätter ut till Odarslövsvägen. Överbygganden till spåret är klar. Vi har asfalterat i Partikelgatan sedan arbetet med fjärrvärme är färdigt där. Under våren byggs cirka 500 meter enkelspår ut till den kommande spårvagnsdepån.

Vi har lagt asfalt på den nya gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen ska även fungera som räddningsväg.

Spåren är gjutna mellan hållplatsen ESS och Partikelgatan. Därefter ska vi börja bygga hållplatsplattformar.

Alla kontaktledningsstolpar längs spårvägssträckningen är monterade. Under vecka 28-29 monterar vi kontaktledningar i spåret. Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. När bilen flyttas genom korsningar kommer trafiken att regleras med vakter och det kan bli en viss väntetid.

Så påverkas trafiken

  • Byggtrafiken går till största delen i spårvägsområdet och påverkar inte trafiken på vägarna. Det som däremot kan påverka Odarslövsvägen är arbetet med enkelspåret från ändhållplatsen Science Village/ESS fram till depån. Detta arbete skapar en del byggtrafik – främst i form av lastbilar som fraktar material och schaktmassor.
  • I vecka 19 börjar vi också forma och armera till spåren på Odarslövsvägen. Därefter ska vi montera spår. Även detta arbete kan begränsa trafiken.

Flygfotogtafi av Perry Nordeng.

 

Buller

På grund av den ökade byggtrafiken i samband med enkelspåret kan det bli något bullrigare än i dag. Detta gäller främst den västra sidan av Odarslövsvägen. El-aggregatet som används vid svetsningen av spåret kan också bullra något. 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund