Översikt byggtiden


Nu pågår spårvägsarbetet ovan jord. Längs S:t Laurentiigatan och Bredgatan i centrum, genom LTH-parken, i sjukhusområdet, i Ideon-området samt i Brunnshög har vi monterat spår. Klicka på bilden för att öppna den i större format. 

Sex delmoment i tre block:

Spårvägsbygget kan sägas bestå av sex olika delmoment; ledningsomläggning, markarbeten, spårkonstruktion, kontaktledningsarbeten, finplanering och brobygge. Nu har vi lagt spår genom Brunnshög, i LTH-parken vid Lunds Tekniska Högskola, i Ideon-området och i centrala Lund. Vi har också börjat montera spår i sjukhusområdet. Under 2019 kommer vi bland annat att fortsätta att lägga spår, färdigställa ytor, montera belysning och bygga spårvägshållplatser.

Vi bygger i trafikerade stråk.

På de allra flesta platser sker spårvägsbygget där många rör sig, med bil, till fots och med cykel. Tillgängligheten har hög prioritet och stora ansträngningar görs för att alla ska känna av störningarna så lite som möjligt.

Säkerhet på och kring vägarbetsplatsen:

På vägarbetsplatsen finns stora maskiner som inte alltid har sikt åt alla håll och maskiner som gör tunga lyft. På vägarbetsplatsen ska endast behöriga, med rätt utrustning och utbildning, vistas. För allas säkerhet kommer därför vägarbetsplatserna att vara avgränsade med staket.

Tidsangivelser:

Vi håller den övergripande angivna tidplanen. I slutet av sommaren 2019 kommer spårvägen att vara färdigbyggd. Då återstår besiktningar av anläggningen och tester av bland annat vagnarna. Trafikstart är planerad till den 16 augusti 2020.

I ett vägarbete som detta är det mycket som ska klaffa. En förskjutning av en åtgärd kan påverka fler och det kan både gå fortare än beräknat och långsammare än beräknat. Det gör att vissa moment ibland kan byta plats med varandra.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund