Översikt byggtiden


En stor del av det totala spårvägsbygget är omläggning av ledningar för vatten, el och fjärrvärme. Först i slutet av 2017 startade arbetet med det som ska ligga ovan jord. På de flesta platser kommer därför spårvägsarbetet återkomma ytterligare en gång. Klicka på bilden för att öppna den i större format. 

Sex delmoment i tre block:

Spårvägsbygget kan sägas bestå av sex olika delmoment; ledningsomläggning, markarbeten, spårkonstruktion, kontaktledningsarbeten, finplanering och brobygge. Under 2018 sker fortfarande arbeten under jord med omläggning och förnyelse av ledningar. Spåren började läggas i Brunnshög hösten 2017. Våren 2018 fortsätter spårläggningen i bland annat Brunnshög och i centrum.

Vi bygger i trafikerade stråk:

På de allra flesta platser kommer spårvägsbygget att ske där många rör sig, med bil, till fots och med cykel. Tillgängligheten har hög prioritet och stora ansträngningar görs för att alla ska känna av störningarna så lite som möjligt.

Säkerhet på och kring vägarbetsplatsen:

På vägarbetsplatsen finns stora maskiner som inte alltid har sikt åt alla håll och maskiner som gör tunga lyft. På vägarbetsplatsen ska endast behöriga, med rätt utrustning och utbildning, vistas. För allas säkerhet kommer därför vägarbetsplatserna att vara avgränsade med staket.

Tidsangivelser:

Ambitionen är att hålla den angivna tidplanen. I ett vägarbete som detta är det mycket som ska klaffa. En förskjutning av en åtgärd kan påverka fler och det kan både gå fortare än beräknat och långsammare än beräknat. Ju närmre vi kommer ett arbete i tidplanen, desto mer exakta kan vi vara i tidsangivelserna. 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund