Sölvegatan vid E22

Bild för - P4S_1411.jpg

Byggarbetet

  • Gräset i spåret är utrullat och kontaktledningarna är monterade. Vi har planterat buskar och träd längs spårvägssträckningen.
  • Den permanenta belysningen är uppsatt.
  • Under hösten sker besiktningar och justeringar av spårvägsanläggningen samt en en del el-arbeten och inkopplingar.
  • Byggstaketen tas bort efter hand med start på S:t Laurentiigatan, som har varit öppen sedan i juni.

Så påverkas trafiken 

  • Anslutningen till gång- och cykelvägen upp mot Qlik är asfalterad utom där spårvägens likriktare precis har placeras väster om E22. 

  • Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. När spårvägsbygget är färdigt kommer denna sträcka åter att öppnas för biltrafik.
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund