Sölvegatan vid E22

Bild för - P4S_1331.jpg

Delsträckan på Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att få en helt ny karaktär när platsen är färdigbyggd. Gatusektionen breddas rejält, gatunivån sänks med flera meter och nya växter ska ersätta de gamla.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

  • Vi planterar träd längs spårvägssträckningen.
  • Den permanenta belysningen är uppsatt.
  • Kontaktledningsstolpar är uppsatta längs delar av spårsträckningen.
  • Vi förbereder för en cykelparkering. Till detta används mindre grävmaskiner, som kan bullra något.

Så påverkas trafiken 

  • Anslutningen till gång- och cykelvägen upp mot Qlik är asfalterad utom där spårvägens likriktare precis har placeras väster om E22. 
  • Sölvegatan mellan Sångarevägen och Uardavägen är enkelriktad i riktning mot Sångarevägen. Bussgatan i Spexarevägen kommer att öppnas för trafik i en riktning. Enkelriktningen beror på arbeten med ledningsomläggningar samt spårarbete för spårvägen och ska gälla till våren 2019. Infarten till Ericsson hålls öppen via den enkelriktade gatan.
  • Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. När spårvägsbygget är färdigt kommer denna sträcka åter att öppnas för biltrafik.
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund