Sölvegatan vid E22

Bild för - P4S_4115.jpg

Delsträckan på Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att få en helt ny karaktär när platsen är färdigbyggd. Gatusektionen breddas rejält, gatunivån sänks med flera meter och nya växter ska ersätta de gamla.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

  • Under vecka 28-29 monterar vi kontaktledningar i spåret. Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. När bilen flyttas genom korsningar kommer trafiken att regleras med vakter och det kan bli en viss väntetid.
  • Vi håller på att rulla ut gräs och planterat buskar och träd längs spårvägssträckningen.
  • Den permanenta belysningen är uppsatt.
  • Kontaktledningsstolpar är uppsatta längs delar av spårsträckningen.

Så påverkas trafiken 

  • Fredagen den 14 juni cirka kl 07.00-18.00 och måndagen den 17 juni cirka kl 07.00-18.00 ska vi lägga toppbeläggning med asfalt på Sölvegatan utanför Ericsson. Trafiken kommer att ledas av vakter. Ni kan alltid nå infarten från Sölvegatan, men ni behöver tidvis köra via Spexarevägen/Sångarevägen. Passerande trafik leds under denna period via Spexarevägen/Sångarevägen.

  • Onsdagen den 19 juni och torsdagen den 20 juni cirka kl 07.00-18.00 ska vi lägga toppbeläggning med asfalt i rondellen vid Uardavägen. Även här hjälper vakter till i trafiken.
  • Anslutningen till gång- och cykelvägen upp mot Qlik är asfalterad utom där spårvägens likriktare precis har placeras väster om E22. 
  • Sölvegatan mellan Sångarevägen och Uardavägen är enkelriktad i riktning mot Sångarevägen. Bussgatan i Spexarevägen kommer att öppnas för trafik i en riktning. Enkelriktningen beror på arbeten med ledningsomläggningar samt spårarbete för spårvägen och ska gälla till våren 2019. Infarten till Ericsson hålls öppen via den enkelriktade gatan.
  • Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. När spårvägsbygget är färdigt kommer denna sträcka åter att öppnas för biltrafik.
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund