Sölvegatan vid Kårhuset och LTH-parken

Bild för - P4S_3080.jpg

Byggarbete

  • Gräset i spåret genom LTH-parken är på plats och kontaktledningar och belysningsstolpar är monterade. 
  • Torget vid Kårhusplatsen har klätts med tegel och platsen är öppen. Här ska spårvagnshållplatsen LTH ligga.
  • I svängen vid Kårhuset och Biologihuset har vi satt stödmurar som är klädda med tegel.
  • Byggstaketen är borta.
  • Belysningen är installerad.

  • Under hösten görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.
  • Med start under hösten monteras också väderskydd på spårvägens hållplatser. Arbetet fortsätter under våren.

Så påverkas trafiken

  • Alla permanenta gång- och cykelvägar på den här sträckan är öppna.
  • Korsningen för vid Ekologihuset är öppen för alla trafikslag.
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund