Sölvegatan vid Kårhuset och LTH-parken

Bild för - P4S_1481_1.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbete

  • Under vecka 28-29 monterar vi kontaktledningar i spåret. Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. När bilen flyttas genom korsningar regleras trafiken med vakter och det kan bli en viss väntetid.
  • Vi håller på att rulla ut gräs i spåret genom LTH-parken.
  • Belysningsstolparna är monterade. Nu pågår arbetet med att lägga spår. Vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger rälsen.
  • I svängen vid Kårhuset och Biologihuset har vi satt stödmurar som kläs med tegel och byggs om. Här ska spårvagnshållplatsen LTH ligga.
  • I LTH-parken lägger vi ut jord i spåret för utrullning av gräs. Vi har planterat de första träden och arbetar vidare med gång- och cykelbanor - stensättning och asfaltering.

  • Gång- och cykelbanan mellan Biologi- och Kemihusen byggs.
  • Kontaktledningsstolpar monteras efter hand längs spårvägssträckningen.

Så påverkas trafiken

Bil: Sölvegatan är stängd. Akademiska hus har anpassat gatunätet på området för angöring till fastigheterna för den trafik som tidigare hade använt Sölvegatan. 

Korsningen för vid Ekologihuset är nu öppen för alla trafikslagen.

Gång och cykel: Provisoriska gång- och cykelvägar finns förbi byggarbetsplatsen. Följ skyltningen på plats. 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund