Sölvegatan vid Kårhuset och LTH-parken

Bild för - P4S_1578.jpg

Byggarbete

  • Gräset i spåret genom LTH-parken är på plats och kontaktledningar och belysningsstolpar är monterade. 
  • Arbete pågår med att sätta tegel på torget vid Kårhusplatsen. Här ska spårvagnshållplatsen LTH ligga.
  • I svängen vid Kårhuset och Biologihuset har vi satt stödmurar som är klädda med tegel.
  • Belysningen längs hela spårvägssträckan ska färdigställas och det kommer att göras i augusti-september. 

  • Byggstaketen tas bort efter hand med start på S:t Laurentiigatan som har varit öppen sedan i juni.
  • Under hösten görs en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.

Så påverkas trafiken

  • Korsningen för vid Ekologihuset är öppen för alla trafikslagen.
  • Provisoriska gång- och cykelvägar finns förbi byggarbetsplatsen. Följ skyltningen på plats. 
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund