Sölvegatan vid Kårhuset och LTH-parken

Bild för - P4S_1481_1.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om arbetet

  • Vi har nu påbörjat montering och spårläggning. Gjutningen av spårbalkar är nu klar.
  • Gång- och cykelvägen på den östra sidan färdigställs samtidigt och kommer att öppnas för trafik i vecka 41. När vi flyttar spårvägsbygget stängs gång- och cykelvägen på den västra sidan. Detta kan innebär att det blir lite längre till vissa målpunkter.
  • I korsningen vid Kårhuset är kontaktledningsfundament och kanalisation klara. Vi justerar nu överbyggnaden inför spårbyggnation. Överbyggnad är den bädd av bland annat grus i olika storlekar där spåren läggs. 

  • Vi har planterat de första träden i LTH-parken. Här arbetar vi även med plattsättning av gångbanan, stensättning och asfaltering.

  • I svängen vid Kårhuset och Biologihuset har vi satt stödmurar och byggt om för spårvägshållplatsens läge.

Så påverkas trafiken

Bil: Gatan stängs för behörighetstrafik. Akademiska hus har anpassat gatunätet på området för angöring till fastigheterna för den trafik som tidigare hade använt Sölvegatan. 

Gång och cykel: Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer finnas under hela byggtiden, men leds växelvis om mellan västra och östra sidan av Sölvegatan. Det finns passager för korsande gång- och cykeltrafik. Sedan slutet av februari 2018 går gång- och cykelvägen på den västra sidan från Kårhuset förbi Ekologihuset. Därefter fortsätter gång- och cykelvägen på den östra sidan.

Tidplan

Ledningsarbetet börjar bli klart och nu gör vi överbyggnad till spåren. Spårläggningen startar hösten 2018.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund