Sölvegatan vid Kårhuset och LTH-parken

Bild för - P4S_1481_1.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om arbetet

  • I februari ska vi montera belysningsstolpar. Vissa störningar kan uppstå i samband med detta. Bilar kommer att stå på vägen, men de flyttar sig vid behov så det går att komma förbi precis som vanligt. Du kan dock behöva vänta någon extra minut om du kommer precis när de placera ut stolpen.
  • Vi har påbörjat montering och spårläggning. Gjutningen av spårbalkar är klar.
  • Gång- och cykelvägen på den östra sidan har nu öppnats. Spårvägsbygget är flyttat till den västra sidan och gång- och cykelvägen där är stängd. Detta innebär att det blir lite längre till vissa målpunkter.
  • I korsningen vid Kårhuset är kontaktledningsfundament, kanalisation och överbyggnad klara. Spårbyggnationen har påbörjats, vilket innebär att vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger själva rälsen.

  • I LTH-parken pågår spårbyggnationen och vi lägger ut jord i spåret för utrullning av gräs. I LTH-parken har vi planterat de första träden och arbetar även med plattsättning av gångbanan, stensättning och asfaltering.

  • I svängen vid Kårhuset och Biologihuset har vi satt stödmurar som kläs med tegel och byggs om för spårvägshållplatsens läge.

Så påverkas trafiken

Bil: Sölvegatan är stängd. Akademiska hus har anpassat gatunätet på området för angöring till fastigheterna för den trafik som tidigare hade använt Sölvegatan. 

Gång och cykel: Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer finnas under hela byggtiden. Gång- och cykelvägen finns nu på den östra sidan av Sölvegatan. Den tidigare infarten till Biologiska institutionen (norra huset) är borttagen och går nu via John Ericssons väg.

Korsningen för biltrafik och gång- och cykel vid Ekologihuset är nu öppen.

Tidplan

Spårläggningen pågår och blir klar under våren 2019. Till sommaren kommer den västra gång- och cykelvägen att bli färdig.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund