Sölvegatan vid Kårhuset och LTH-parken

Bild för - P4S_1481_1.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om arbetet

  • Vi har påbörjat montering och spårläggning. Gjutningen av spårbalkar är klar.
  • Gång- och cykelvägen på den östra sidan har nu öppnats. Spårvägsbygget är flyttat till den västra sidan och gång- och cykelvägen där är stängd. Detta innebär att det blir lite längre till vissa målpunkter.
  • I korsningen vid Kårhuset är kontaktledningsfundament, kanalisation och överbyggnad klara. Spårbyggnationen har påbörjats, vilket innebär att vi monterar armeringsjärn, gjuter spårbalkar och lägger själva rälsen.

  • I LTH-parken pågår spårbyggnationen och vi lägger ut jord i spåret för utrullning av gräs. I LTH-parken har vi planterat de första träden och arbetar även med plattsättning av gångbanan, stensättning och asfaltering.

  • I svängen vid Kårhuset och Biologihuset har vi satt stödmurar, som kläs ned tegel, och byggt om för spårvägshållplatsens läge.

Så påverkas trafiken

Bil: Gatan stängs för behörighetstrafik. Akademiska hus har anpassat gatunätet på området för angöring till fastigheterna för den trafik som tidigare hade använt Sölvegatan. 

Gång och cykel: Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer finnas under hela byggtiden, men leds växelvis om mellan västra och östra sidan av Sölvegatan. Den tidigare infarten till Biologiska institutionen (norra huset) är borttagen och går nu via John Ericssons väg.

Korsningen för biltrafik och gång- och cykel vid Ekologihuset är nu öppen.

Tidplan

Ledningsarbetet börjar bli klart och nu gör vi överbyggnad till spåren. Spårläggningen pågår och blir klar under våren 2019.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund