Sölvegatan vid Kårhuset och LTH-parken

Bild för - P4S_1481_1.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Ledningar 

Arbetet med ledningar börjar bli klart och vi startar med överbyggnad till spåret, vibrationsmattor och kanalisation till spårvägens ledningar. Överbyggnad är den bädd av bland annat grus i olika storlekar där spåren läggs. Vi ska också bygga ny gång- och cykelväg. 

I svängen vid Kårhuset och Biologihuset har vi satt stödmurar och byggt om för spårvägshållplatsens läge.

Så påverkas trafiken

Bil: Gatan stängs för behörighetstrafik. Akademiska hus har anpassat gatunätet på området för angöring till fastigheterna för den trafik som tidigare hade använt Sölvegatan. 

Gång och cykel: Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer finnas under hela byggtiden, men leds växelvis om mellan västra och östra sidan av Sölvegatan. Det finns passager för korsande gång- och cykeltrafik. Sedan slutet av februari 2018 går gång- och cykelvägen på den västra sidan från Kårhuset förbi Ekologihuset. Därefter fortsätter gång- och cykelvägen på den östra sidan.

Tidplan

Ledningsarbetet börjar bli klart och nu gör vi överbyggnad till spåren. Överbyggnad är den stabila bädd av bland annat grus i olika storlekar där spåren sedan läggs. Spårläggningen startar hösten 2018.Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund