S:t Laurentiigatan

Bild för - P4S_0400.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet 

Vi har nu lagt asfalt på cykelbanan på S:t Laurentiigatans norra sida. Stensättningen vid Clemenstorgets norra sida samt plattformar och markvärme till spårvägens hållplats Lund C på Clemenstorget är färdiga. Kontaktledningsstolpar och utliggare är monterade. I vecka 27 kommer vi att montera kontaktledningar i etapp 1, som är spårvägssträckan Clemenstorget - Universitetssjukhuset. Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. När bilen flyttas genom korsningar regleras trafiken med vakter och det kan bli en viss väntetid. Byggstaketen tas bort efter vecka 27.

Så påverkas trafiken

  • Endast behörig får köra trafik in på S:t Laurentiigatan från Clemenstorget. Vägen är enkelriktad i riktning mot Allhelgonakyrkan. Det gäller även trafik till och från Studentskegården och Skånegårdar. 
  • Korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan är delvis avstängd; den delen som är öppen är enbart öppen för behörig biltrafik som ska till S:t Laurentiigatan. Avstängningen beror på arbetet med att sätta sten i körytan.

  • Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatserna är möjlig, utom vid de tillfälliga avstängningarna några timmar i taget. 

Så påverkas boendemiljön

Vibrationerna föjs upp med en speciell mätare och om nivåerna närmar sig gränsvärdet avbryts byggarbetet tillfälligt för att välja en annan byggmetod.  Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund