S:t Laurentiigatan

Bild för - P4S_2962.jpg

Byggarbetet 

Byggarbetet är nästan klart och byggstaketen på S:t Laurentiigatan är borta. Nu sätter vi upp vägmärken och annan permanent skyltning. Under hösten ska vi göra en del el-arbeten och inkopplingar samt besiktningar och justeringar av spårvägen.

Med start under hösten monteras också väderskydd på spårvägens hållplatser. Arbetet fortsätter sedan under våren.

Så påverkas trafiken

  • Endast behörig får köra trafik in på S:t Laurentiigatan från Clemenstorget. Vägen är enkelriktad i riktning mot Allhelgonakyrkan. Det gäller även trafik till och från Studentskegården och Skånegårdar. 
  • Korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan är öppen för behörig biltrafik som ska till S:t Laurentiigatan. 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund