S:t Laurentiigatan

Bild för - P4S_3684.jpg

I maj började vi montera spår vid Allhelgonakyrkan i korsningen S:t Laurentiigatan - Bredgatan. Då hade vi redan förberett genom bland annat schaktning, skyltning, leverans av armeringskorgar som används till gjutningen och jiggar som gör att spåret hamnar exakt rätt i höjd.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Vi har arbetat oss nedåt mot S:t Laurentiigatan och i slutet av juni nådde spårmontaget till korsningen mot Karl XI-gatan, där vi inväntar nästa etapp som är montering av spårvägens växel i oktober. I mitten av augusti börjar vi sätta sten och med asfaltering. Vi startar vid Allhelgonakyrkan och går mot Clemenstorget. Under hösten 2018 ska vi plantera vi nya träd (Robinior) längs S:t Laurentiigatan. Gjutning av spårbalkar sker i vecka 32 och 33, vilket är något tidigare än vad som förut meddelats.

Omläggningarna av vatten- och avloppsledningar och ledningar för fjärrvärme är nu klara i S:t Laurentiigatan. Kulturens arkeologer har gjort schaktövervakningar och undersökt kulturlagren. Vi har också arbetat med terrassering som innebär att marken görs plan och stabil samt gjort överbyggnad till spåren. En överbyggnad består bland annat av grus i olika storlekar och på överbyggnaden läggs sedan spåret. 

Du som bor eller har verksamhet på S:t Laurentiigatan kör in och ut via Clemenstorget/Karl XI-gatan. 

Så påverkas trafiken

  • S:t Laurentiigatan behöver stängas av tillfälligt för trafik under tiden 7 augusti till 17 augusti, några timmar i taget mellan klockan 07.00 och 16.00 när kranbilarna levererar räls och armering och när betongbilen används vid gjutningen av balkar. En omledning för gående och cyklister skyltas via Karl XI-gatan och Karl XII-gatan under de tillfälliga avstängningarna. Boende kan alltid ta sig till sina fastigheter från ena eller andra änden av S:t Laurentiigatan. Förutom vid de tillfälliga avstängningarna är gatan öppen för gång- och cykeltrafik samt för behörig trafik.

  • Allhelgona Kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas också som bussgata, och det blir inte längre tillåtet att parkera på gatumark här. Det påverkar ett tiotal parkeringsplatser.

  • För Allhelgona Kyrkogata, mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan, gäller endast behörig trafik. Boende och besökare kan angöra sina målpunkter som tidigare.

  • Allmän trafik hänvisas till Bredgatan - Norra Vallgatan - Allhelgona kyrkogata. 

  • Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatserna är möjlig, utom vid de tillfälliga avstängningarna några timmar i taget. Gång- och cykelvägen samsas med behörig trafik på den södra delen av S:t Laurentiigatan.

Så påverkas boendemiljön

Buller och vibrationer är svåra att undvika men vi försöker orsaka så små störningar som möjligt. Vibrationerna föjs upp med en speciell mätare och om nivåerna skulle närma sig gränsvärdet avbryts byggarbetet tillfälligt för att välja en annan byggmetod. 

 


Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund