S:t Laurentiigatan

Bild för - P4S_0400.jpg

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet 

Arbetet med monteringen av spårväxeln är färdigt. Under mars och april sätter vi sten i spårområdet. Stensättningsarbetet i korsningen vid Clemenstorgets södra sida blev färdig den 23 april och vi börjar nu med stensättningen i korsningens norra sida mot restaurang Vespa. Stensättningen pågår i cirka tre veckor.  Spårvagnshållplatsen Lund C byggs och plattformar, markvärme och sten i väntytan anläggs. Teknikskåpet till spårvägshållplatsen Lund C är också monterat.

Efter påsk börjar vi sätta upp kontaktledningsstolpar på S:t Laurentiigatans norra sida. Tolv kontaktledningsstolpar ska sättas på plats och vi monterar 4-5 stolpar per gång. Stolparna ska ner en halv meter i marken, gjutas och stagas så att de står stadigt. Arbetet pågår i några veckor. Belysningen som ska sitta i kontaktledningsstolparna monteras senare.

Så påverkas trafiken

  • När vi monterar kontaktledningsstolparna efter påsk stängs gång- och cykelvägen på S:t Laurentiigatans norra sida tillfälligt av precis där stolpen sätts upp. Du kan alltid gå och cykla på den andra sidan av gatan.

  • Vid stensättningen av den norra sidan av korsningen till Clemenstorget kan framkomligheten bli begränsad vid några tillfällen.
  • Endast behörig får köra trafik in på S:t Laurentiigatan från Clemenstorget. Vägen är enkelriktad i riktning mot Allhelgonakyrkan. Det gäller även trafik till och från Studentskegården och Skånegårdar.
  • Korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan är delvis avstängd; den delen som är öppen är enbart öppen för behörig biltrafik som ska till S:t Laurentiigatan. Avstängningen beror på arbetet med att sätta sten i körytan.

  • Allmän trafik hänvisas till Bredgatan.
  • Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatserna är möjlig, utom vid de tillfälliga avstängningarna några timmar i taget. 

Så påverkas boendemiljön

Stensättningen skapar en del buller. Vibrationerna föjs upp med en speciell mätare och om nivåerna närmar sig gränsvärdet avbryts byggarbetet tillfälligt för att välja en annan byggmetod.  Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund