S:t Laurentiigatan

Bild för - P4S_3684.jpg

I maj började vi montera spår vid Allhelgonakyrkan i korsningen S:t Laurentiigatan - Bredgatan. Då hade vi redan förberett genom bland annat schaktning, skyltning, leverans av armeringskorgar som används till gjutningen och jiggar som gör att spåret hamnar exakt rätt i höjd.

Karta över spårvägsbygget och andra vägarbeten i Lund

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Byggarbetet

Vi arbetar oss nedåt mot S:t Laurentiigatan och i slutet av juni ska spårmontaget ha nått till korsningen mot Karl XI-gatan, där vi inväntar nästa etapp som är montering av spårvägens växel i oktober. I slutet av juni börjar vi sätta gatsten i S:t Laurentiigatan. Vi startar vid Clemenstorget och arbetar oss uppåt mot Allhelgonakyrkan. Efter semestern fortsätter vi med stenarbete och börjar med asfaltering. Under hösten 2018 planterar vi nya träd (Robinior) längs S:t Laurentiigatan.

Omläggningarna av vatten- och avloppsledningar och ledningar för fjärrvärme är nu klara i S:t Laurentiigatan. Kulturens arkeologer har gjort schaktövervakningar och undersökt kulturlagren. Vi har också arbetat med terrassering som innebär att marken görs plan och stabil samt gjort överbyggnad till spåren. En överbyggnad består bland annat av grus i olika storlekar och på överbyggnaden läggs sedan spåret. 

Du som bor eller har verksamhet på S:t Laurentiigatan kör in och ut via Clemenstorget/Karl XI-gatan. 

Så påverkas trafiken

  • Vid spårmontaget i korsningen vid Allhelgonakyrkan vid Bredgatan - S:t Laurentiigatan under första halvan av maj behövs ingen ytterligare avstängning än den som är i dag. Gående och cyklister kan ta sig förbi arbetsområdet.

  • S:t Laurentiigatan behöver stängas av tillfälligt för trafik några timmar i taget mellan kl 10.00 och 14.00 vissa dagar när kranbilarna levererar räls och armering och när betongbilen används vid gjutningen av balkar. Detta sker från mitten av maj till slutet av juni 2018. En omledning för gående och cyklister skyltas via Karl XI-gatan och Karl XII-gatan under de tillfälliga avstängningarna. Boende kan alltid ta sig till sina fastigheter från ena eller andra änden av S:t Laurentiigatan. Förutom vid de tillfälliga avstängningarna är gatan öppen för gång- och cykeltrafik samt för behörig trafik.

  • Allhelgona Kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas också som bussgata, och det blir inte längre tillåtet att parkera på gatumark här. Det påverkar ett tiotal parkeringsplatser.

  • För Allhelgona Kyrkogata, mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan, gäller endast behörig trafik. Boende och besökare kan angöra sina målpunkter som tidigare.

  • Allmän trafik hänvisas till Bredgatan - Norra Vallgatan - Allhelgona kyrkogata. Den 15 januari 2018 stängdes korsningen vid Allhelgonakyrkan igen för vidare läggning av ledningar.  

  • Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatserna är möjlig, utom vid de tillfälliga avstängningarna några timmar i taget. Gång- och cykelvägen samsas med behörig trafik på den södra delen av S:t Laurentiigatan.

Så påverkas boendemiljön

Buller och vibrationer är svåra att undvika men vi försöker orsaka så små störningar som möjligt. Vibrationerna föjs upp med en speciell mätare och om nivåerna skulle närma sig gränsvärdet avbryts byggarbetet tillfälligt för att välja en annan byggmetod. 

 


Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund