Vagnar & depå

Bild för - spårvagnsdepå.jpg

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats här.

Depån ska ligga längst ut på spårvägslinjen, i närheten av ESS. Den kommer att ha viktiga funktioner för att kunna uppfylla en god teknisk standard för vagnarna. Vid högtrafik ska fem vagnar köra sträckan Lund C – ESS. Växer efterfrågan på trafiken så behöver vagnar förlängas och depån byggas ut. Planritningen ger möjlighet till det. 

Det är Skånetrafiken som ansvarar för och äger depån. Spårvagnsdepån har nu fått bygglov och det finns flera byggföretag som är intresserade av att göra jobbet. Under maj 2018 är det planerat att det vinnande företaget ska koras.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund