Depå

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats här.

Så här såg spårvagnsdepån ut i april 2020.

Det är Region Skåne som ansvarar för depån. Måndagen den 1 juni 2020 lämnade Skanska och NCC över spårvagnsdepån i Brunnshög till Regionfastigheter, förvaltningen som ansvarar för Region Skånes hus och byggnader. Därmed är själva bygget av spårvagnsdepån att betrakta som klart. Nu återstår det att slutföra några specialinstallationer inne i depån samt en del utbildningar för personal.

I slutet av juni flyttar spårvägens trafikledning in i depån, som blir deras nya bas. I början av juli anländer den första spårvagnen - Åsa-Hanna - till Lund. Åsa-Hanna ska hjälpa till att utföra tester inne i depån. De andra spårvagnarna anländer sedan efter hand och vagnarna ska även testköras på Lunds spårväg.

Depån ligger längst ut på spårvägslinjen, i närheten av ESS. Den har viktiga funktioner för att kunna uppfylla en god teknisk standard för vagnarna. Vid högtrafik ska fem vagnar köra sträckan Lund C – ESS. Växer efterfrågan på trafiken så behöver vagnar förlängas och depån byggas ut. Planritningen ger möjlighet till det. 

Mer läsning

WSP generalkonsult vid projektering av Lunds spårvagnsdepå (2016-01-17)

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund