Designkonceptet: Vagn och hållplats

Spårvagnen är ett nytt trafikslag för Skånetrafiken och ska harmoniera och vara ett komplement till den befintliga trafikportföljen innehållande Pågatåg, regionbuss och stadsbuss.

Designstrategin för hållplats och fordon bygger på att skapa kontrastverkan mellan in- och utsida. Bild: Designkonceptet. 

Någon gång i maj 2018 ska vinnande anbud för spårvagnarna och dess underhåll utses. Anbudsutvärderingen är i full gång och går helt enligt planen.

Skånetrafiken ligger nu ute med upphandling av de för Lund speciellt utformade väderskydden. Det har lagts mycket möda på att utforma dem och de blir helt unika i sitt slag. Tanken är att det ska finnas väderskydd längs hela spårvagnshållplatserna för maximalt skydd mot väder och vind. Detta för att ge resenärerna bästa möjliga service och öka tillgängligheten.

Läs mer i Skånetrafikens utvecklingsblogg.Hållplatsdesign består av flera olika moduler som kan kombineras beroende på utrymmet och behov på den konkreta platsen i stadens rum. Bild: Designkonceptet.Mer läsning:

Läs mer om tankarna kring design av spårvagn, hållplats och resandeservice:
Designkonceptet: Vagn och hållplats (pdf)

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund