Väderskydd

Spårvägens väderskydd är unika för Lund. De är tillverkade av danska Veksö och designen är framtagen av Sweco tillsammans med Skånetrafiken.

Spårvägens väderskydd vid universitetssjukhuset är ännu inte helt färdigt. Glaset ska sättas upp inför trafikstart som är den 16 augusti 2020.

Vid universitetssjukhuset har nu busshållplatsen öppnat. Spårvägens väderskydd mitt emot är ännu inte helt färdigbyggt. Bland annat ska glas och informationsteknik sättas dit. Trafikstart blir det först i augusti 2020 när spårvägens depå är klar och vagnarna har testats.

Visionsbilden visar väderskyddens design. Den stiliserade spårvagnsnosen visar färdriktningen.

Spårvägens väderskydd liknar busshållplatsens, men den ena gaveln har en rolig detalj i form av en spårvagnsnos. Spårvagnsnosen visar färdriktningen dit spårvagnen ska gå.

Visionsbilden är framtagen av Sweco och Skånetrafiken.

Väderskydden består av ett modulsystem i stål, glas och trä. Träet heter Organo wood och är ett miljöklassat virke som är utvecklat för att klara utsatta miljöer. Både väderskyddens tak och bänkar är tillverkade i trä. Bänkarna har armstöd för att det ska vara lättare för äldre personer att resa sig. De flesta väderskydden är byggda av sju moduler, men sjukhusets är längre – 36 meter – och det har nio moduler. Ändhållplatsen vid ESS får till att börja med fem moduler, men kan byggas ut när allt fler reser till forskningsanläggningen och forskarbyn Science Village som ska byggas mellan MAX IV och ESS. På taken till väderskydden växer sedum, som tar hand om regnvatten.

Resenärer väntar på bussen i väderskyddet med ljusa träinslag och sedumtak. Sedumtaket tar hand om regnvatten.

Takhängda skärmar visar tider för de olika avgångarna och resenärer kommer att så småningom att få tillgång till interaktiva informationsskärmar. På busshållplatsen vid sjukhuset fungerar redan wifi. Det ska sedan finnas i alla väderskydd.

De resterande väderskydden sätts upp under hösten och fram till april 2020. Förutom Universitetssjukhuset har spårvägen ytterligare åtta hållplatser från Lund C till ESS.

Träet i spårvägens väderskydd heter Organo wood och är ett miljöklassat virke, som är utvecklat för att klara utsatta miljöer.

Väderskydden är platsbyggda för varje läge. Ambitionen är att väderskydden ska tillföra något nytt till staden och att de ska passa in i stadsbilden. Väderskyddens gestaltning ska ge en upplevelse av ett flöde och att vara på väg. Det ska också vara ett upplyst ställe, där resenärerna känner sig trygga.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund