Infrastruktur

Spårvägen är färdigbyggd.

Väderskydden kommer monteras i omgångar under 2020. Byggentreprenören Skanska kommer att återvända till Lund för några återstående injusteringar under våren 2020 när spårvagnarna kommit.