Clemenstorget

Bild för - clemenstorget.jpg

Nu är etapp ett av Clemenstorgets ombyggnad färdig. Den 8 juni 2020 öppnade torget igen. Spårvägen blev färdigbyggd hösten 2019. 

Här kan du läsa mer om Clemenstorget.