Clemenstorget

Bild för - 71885598_2625990677467813_2024106924261244928_o.jpg

Spårvägen är färdigbyggd, men torget byggs om. Bild: Perry Nordeng.

Byggarbetet 

Spårvägen är färdigbyggd. 

Clemenstorget byggs om för att anpassa platsen till framtiden. På lund.se finns mer information om ombyggnaden av Clemenstorget.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund