Spårvägstävling!

Tack för alla bidragen i spårvägstävlingen! Nu är den avgjord.


De rätta svaren på tävglingsfrågorna är:
1.     Vem var Saxo Grammaticus som fick ge namnet till en av Lunds spårvagnar?

-        En historieskrivare som jobbade i början av 1200-talet i Lund åt den danske ärkebiskopen Absalon.

 2.     Spårvagnarna drivs av el via elledningar som sitter i kontaktledningstolparna. Hur många sådana kontaktledningsstolpar finns det i spårvägsstråket?

-        260.

3.     Vi har vi planterat 300 nya träd längs med spårvägen under byggtiden. Hur många olika arter har det planterats?

-        9.

4.     Stora delen av spårvägen i Lund går i gräs. Var har gräset odlats? 

-        På Österlen.

5.      Vad heter spårvagnsmodellen som tillverkas av spanska CAF och som trafikerar Lundaspårvägen?

-        Urbos 100.


Det var ett fyrtiotal entusiaster som deltog och de flesta svarade rätt på tävlingsfrågorna. Motiveringsbidragen innehöll allt från svar i diktform, till berättelser om persoliga livshändelser inklusive familjefoton, och andra svar. Det var inte helt lätt att välja vinnarna, men nu har juryn enats om följande:

Vinnarna till spårvägshalsduken är:
Kajsa Odelid
Marcus Andersson
Yingdi Chen
Victor Sannicolo
Hanna Ottosson

Vinnarna till boken med bilder från spårvägsbygget är:
Adam Varg Barvesten
Ellen Andersson
Felix Mixen
Jan Edman
Anneli Xie

Vinnarna till boken om Brunnshög är:
Martina Klaren
Gustav Tiger
Rasmus Henningsson
Per Johnsson
Pauline Högh

Alla deltagare kommer att få svar på sina bidrag via mejl. 

Om spårvägshalsduken

Spårvagnshalsduken togs fram i projektets planeringsskede, när dokumentet Riktlinjer för gestaltning presenterades 2014. (Dokumentet är uppdelat i tre delar och finns på denna sida.)


Gestaltningstankarna ur "Riktlinjer för gestaltning Spårväg Lund C - ESS".  

Dokumentet beskrev de olika materialen och de olika funktionerna som skulle finnas i spårområdet. De fick var sin färg och uppritad på spårvägslinjen såg gestaltningslinjen som en halsduk, tyckte vi. Så tog vi fram en riktig halsduk. Halsduken är mestadels grön då spåren ligger mestadels i gräs. De andra färgerna symboliserar sten (grått), asfalt (svart), perronger (orange), korsningar och passager (rött).   

Nu kan du sticka en egen spårvägshalsduk

Spårvägshalsduken är en stiliserad version av den verkliga gestaltningslinjen som syns på bilden ovan. Halsduken är ca 1 meter och 70 centimeter lång (spårvägslinjen är 5,5 kilometer!), och mönstret återger den ungefärliga mängden av de olika materialen som finns i stråket. Det gröna, som symboliserar gräset, dominerar och det blir ytterst tydligt hur grönt det är i spåret på linjen Lund C–ESS. 

Den gröna färgen och den värmande ullen som originalhalsduken är gjord av bär på tydliga miljömässiga värden som genomsyrar spårvägssatsningen. 

Nu kan du sticka en egen halsduk av eget garn. Mönstret finns att ladda ner längs ner på denna sida. Det går även bra att skapa egna mönster utifrån gestaltningslinjen på bilden ovan. Mejla gärna in bilder på egenstickade spårvägshalsdukar till sparvaglund@lund.se så delar vi dem på våra sidor.