Nyhetsbrev

Sedan 2016, varje månad förutom i juli, har vi skickat ut nyhetsbrev om spårvägen och staden som växer intill.


Den som har följt våra nyhetsbrev de senaste åren kunde bland annat läsa om omdaningen av Clemenstorget. Foto: Kristina Strand Larsson.


I december 2020 invigs spårvägen och i januari 2021 planerar vi för sista utskick.

Vi undrar hur du har upplevt våra nyhetsbrev och om du har ett intresse av att få fler utskick om Lunds stadsutveckling även i framtiden. Vad vill du läsa om då? Hur ofta? I vilket format och via vilka kanaler? 

Mejla dina svar till jurate.paulsson@lund.se. Många tack!