Nya Resvanor

Under byggtiden för spårvägen arbetar vi aktivt med att uppmuntra Lundabor och verksamma i Lund att välja hållbara transportalternativ - gång, cykel och kollektivtrafik.

Varför är hållbara transporter viktigt? Vi är ständigt i rörelse: Vi blir fler som flyttar in, fler som jobbpendlar, fler som vill etablera sin verksamhet här. När fler och fler samsas om samma utrymme på gator och torg måste vi lära oss att resa smartare. Hållbara transportalternativ tar mindre plats och får fler att transportera sig utan trängsel. Det blir en trevligare och mer levande stadsmiljö.

Prova på du också! Låna en elcykel eller testa att åka kollektivt. Eller engagera hela din arbetsplats och tävla i cykelvänlighet.

Läs mer på Lunds kommuns webbplats www.lund.se/lundamats

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund