Anmälningsformuläret

Fyll i detta formulär för att vara med och delta i tävlingen "Cykelvänlig arbetsplats".

Arbetsplatsens namn
Gatuadress, postnummer och ort
Verksamhetsform  Antal medarbetare på arbetsplatsen
Antal medarbetare som cyklar till och från arbetet idag (om ni vet det)
 Vill ni att arbetsplatsen ska synas i tävlingen som deltagare?
 Kontaktpersonens namn
Telefonnummer
E-postadress
 
 
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund