Kriterier

Tävlingen "Lunds cykelvänligaste arbetsplats" utgår från följande kriterier. (Kriterierna är också tänkta som inspiration för hur en arbetsgivare kan främja cykling.)

Obs! Vissa kriterier kan förmånsbeskattas. Kontakta Skatteverket för mer information.

Cykelparkering
1. Vi har en cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen med möjlighet att låsa fast cykeln.
2. Vi har en cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykelns ram.
3. Vi har cykelparkering med väderskydd.
4. Vi har en cykelparkering med plats för olika cykeltyper och utrustning, som till exempel lastcyklar och cykelkärror.
5. Vi har ett anpassat cykelrum, utan trösklar, automatisk dörröppning och med möjlighet till låst förvaring.
6. Vi ser över antalet cykelplatser så att de motsvarar behovet på arbetsplatsen och ser till att införa fler parkeringsplatser vid behov.

Cykelfaciliteter
7. Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder.
8. Vi har torkmöjligheter för kläder
9. Vi erbjuder cykelutrustning som cykelpump och verktyg.

Tjänstecyklar
10. Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa.
11. Vi tillhandahåller specialcyklar så som elcyklar, lastcyklar eller vikcyklar för tjänsteresor och underhåller dessa.
12. Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar privat, utanför arbetstid.
13. Vi erbjuder ekonomisk ersättning till de medarbetare som använder sin privata cykel i tjänsten.

Organisation
14. Vi har cykelrelaterad information på vårt intranät, i personaltidningen eller i andra interna informationskanaler.
15. Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen och det är tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor.
16. Vi ger information till nya medarbetare om eventuella reserutiner, tjänstecyklar och förmåner för cyklister med mera.
17. Vi har ett styrdokument som uppmuntrar till att kortare tjänsteresor sker med cykel.
18. Vi gör en regelbunden uppföljning av anställdas resvanor.
19. Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten.

Uppmuntring
20. Vi erbjuder gratis cykelservice till alla anställda.
21. Vi erbjuder ett cykelbidrag till våra anställda.
22. Vi har en årlig budgetpost för uppmuntringsarbete för cykling.
23. Vi har minst en årlig aktivitet som uppmuntrar till cykling.
24. Vi har ett utrymme för självfix som medarbetare kan använda utanför arbetstid för att underhålla sina cyklar.
25. Vi erbjuder anställda att använda arbetstid för sin cykelpendling.
26. Vi har tagit bort subventionering av bilparkering för anställda.

 

Läs mer om kriterierna genom att ladda ner filen nedan:

Beskrivning av kriterier

 

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund