Företagsrådgivning

Bild för - foretagsradgivning.jpg

Lunds kommun och många av Lunds företag har en lång tradition av att arbeta med hållbara transporter. För att utvecka detta arbete startar kommunen tillsammans med Skånetrafiken och Trafkverket på nytt upp transportrådgivning som riktar sig till företag. Rådgivningen vänder sig både till de som är helt nya på området och vill ha stöd för att starta upp processen samt till de som arbetat med frågorna längre och vill vidareutveckla dessa.

Företagsrådgivningen är ett samarbete mellan Lunds kommun, Skånetrafiken och Trafikverket. I erbjudandet ingår en kostnadsfri resvaneundersökning för att kunna kartlägga hur resorna ser ut på företaget. Resvanorna som undersöks gäller både både tjänsteresor och privata resor till och från arbetet. När nuläget är kartlagt börjar arbetet med att hitta de bästa lösningarna och de enklaste sätten att ta sig till arbetsplatsen på ett hållbart sätt. I företagsrådgivarnas verktygslåda finns flera olika redskap, allt ifrån Skånetrafikens prova-på-erbjudanen till information om test av elcykel, bilpool, lånecyklar, personalcyklar, pendlarparkeringar och tävlingen cykelvänlig arbetsplats. Tillsammans hittar vi och skräddarsyr vi en palett med åtgärder för att det ska bli lätt och hållbart att resa till arbetsplatsen.


Mail: tf.nyaresvanor@lund.se

Telefon:
Karolina Wallberg: 046-359 37 38

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund