Ett nytt trafikslag

Fokusgrupper kommer att hjälpa oss att introducera spårvagnar i Lunds trafik.


Sommaren 2019 blir spårvägen färdigbyggd. Våren 2020 kommer de första spårvagnarna att börja testköra linjen mellan Lunds centralstation och ESS. Sommaren 2020 invigs trafiken och spårvagnar blir ett nytt kollektivtrafikslag i Lund och i Skåne.

Ett nytt trafikslag innebär ny utformning av gaturum, nya vägmärken, nya förhållningsregler. Hur beter man sig som fotgängare, cyklist eller bilist när det också går spårvagnar på våra gator?

I april arrangerar vi fokusgrupper för att få hjälp med att formulera trafikinformationen och lära Lundaborna och stadens besökare att samsas med det nya trafikslaget. Kampanjen med trafikinformationen planeras till hösten/vintern 2019-2020.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund