Arbeten nära spårvägen kräver tillstånd

Det krävs särskilda tillstånd om man utför arbeten i närheten av spårvägen.

Den som utför arbeten mindre än två meter från kontaktledningen - inom spårvägens närområde - behöver göra en riskbedömning samt en elsäkerhetsplan.

Vid arbetet inom riskområdet, som är 0,5 meter från kontaktledningen, måste strömmen stängas av.

Alla byggarbeten på kommunens mark kräver trafikanordningsplaner. Arbeten intill spårvägen kräver dessutom särskilda tillstånd.

Se sidan https://www.lund.se/gravtillstand för mer information. 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund