Om projektet

Spårväg mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk i nordost.

Film: Testbedstudio / Haak produktion / Mellotron

 

Lund är en attraktiv kommun att bo och arbeta i och vi växer ständigt. Fler och fler flyttar hit och det är många som arbetspendlar. Kunskapsstråket, som sträcker sig mellan Lund C och det framtida Brunnshög, hyser hälften av alla arbetsplatser i Lund och är ett av Lunds mest trafikerade stråk. I framtiden planerar vi här för spårvagnar.

Järnväg, tunnelbana och spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger trygghet för människor, handel och verksamheter och ger förutsättningar för staden att växa intill.

I Lund planerar vi staden med människan i fokus och miljöhänsyn är en självklarhet för oss. Man ska lätt kunna gå, cykla och resa kollektivt. Vi strävar efter halvering av växthusgaser år 2020 och att utställpsnivåer ska vara nära noll år 2050. Spårvagnstrafik är ett av flera medel för att få fler att åka kollektivt och samtidigt bidra till ett klimatklok stadsutveckling.

Dessa mål ska prägla den färdiga spårvägsanläggningen:

Spårvägen ska skapa förutsättningar för och vara en bärande del i en hållbar och attraktiv stadsutveckling:

  • Spårvägen ska ha rätt funktion, kvalitet och design.
  • Resenärer och betraktare skall uppleva spårvägen som lättillgänglig, pålitlig, bekväm, trygg, med en god arkitektonisk utformning.
  • Spårvägsanläggningens utformning skall vara öppen, utgöra en naturlig del av stadsrummet och ha hög trafiksäkerhet.
  • Spårvägsanläggningen skall vara tillgänglig för alla.
  • Spårvägsanläggningen skall vara energieffektiv.
  • Projektet ska bidra till en totalt sett förbättrad miljösituation.

Projektet drivs av Lunds kommun och Skånetrafiken/Region Skåne.