Projektet i korthet

Linjesträckningen:

 • Lund C till Science Village/ESS.
 • Sträckan består av ett cirka 5,5 km långt dubbelspår med 9 hållplatser.

Stadsmiljö och infrastruktur:

 • Spårvägen är tydligt utformad och lättillgänglig.
 • Banan tillför ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden. Minskad biltrafik ger också positiva miljöeffekter.
 • Ta del av gestaltningstankarna för spårvägen.
 • Investeringskostnad för infrastrukturen på 776 mkr delas mellan Lunds kommun och staten, via medfinansieringen från Stadsmiljöavtal och Sverigeförhandlingen. Läs mer om finansieringen här.

Vagnar:

Trafik:

 • Spårvagnar avgår inledningsvis var 7,5 minut under rusningstid.
 • Ingen biltrafik i banan, endast i korsningar.
 • Spårvagnarna ska gå i ett eget utrymme i gatumiljön och ska inte blandas med annan trafik, förutom i korsningar och passager.

Depå:

 • Ska byggas i närheten av ESS.
 • Beräknad kostnad - cirka 200 mkr som Region Skåne står för.

Tidplan:

 • Byggstart av infrastrukturen - årsskiftet 2016-2017.
 • Infrastrukturen blir klar 2019.
 • Planerad trafikstart - våren 2020.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund