Projektet i korthet

Linjen:

 • Lund C till ESS.
 • Längd: cirka 5,5 km långt dubbelspår.
 • 9 hållplatser: Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IV och ESS.

Stadsmiljö och infrastruktur:

 • Spårvägen har öppen "fransk" utformning. Alla trafikslag har sitt eget utrymme i spårvägsstråket.
 • Utformningen är tydlig och lättillgänglig.
 • Ca 80% av spåren går i gräs. Det ger många mijö- och klimatmässiga fördelar.
 • Investeringskostnaden för infrastrukturen delas mellan Lunds kommun och staten, via medfinansieringen från Stadsmiljöavtal och Sverigeförhandlingen. 

Spårvagnar:

 • Spårvagnar tillverkas av spanska leverantören CAF. Längd: cirka 33 meter, bredd: 2,65 meter, luftburen kontaktledning.
 • Praktisk kapacitet: cirka 200 resenärer.
 • Systemet försörjs med fem likriktarstationer, utplacerade längs med sträckan.
 • Inköp bekostas av Region Skåne/Skånetrafiken.

Trafik:

 • Spårvagnar går inledningsvis var 7,5 minut under rusningstid.
 • Ingen biltrafik i banan, endast i korsningar.

Depå:

 • Byggs i närheten av ESS.
 • Bekostas och förvaltas av Region Skåne via Region fastigheter.

Drift och underhåll:

 • Entreprenören Infranord är kontrakterad av Lunds kommun för drift och underhåll av spårvägen. 
 • Uppdraget innebär underhåll och drift av infrastrukturen, alltså räls, kontaktledning och likriktarstationer. Infranord ska även sköta om gräset i spårområdet, utföra besiktningar av anläggningen och hålla rent och snyggt längs spåren.

Tidplan:

 • Infrastrukturen klar hösten 2019.
 • Första vagnen levereras till Lund under sommaren 2020.
 • Trafikstart är planerad till den 13 december, 2020.