Projektet i korthet

Linjesträckningen:

 • Lund C till Science Village/ESS.
 • Sträckan består av ett cirka 5,5 km långt dubbelspår med 9 hållplatser. Från centrala Lund till Brunnshög ska hållplatserna heta Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IV och ESS.

Stadsmiljö och infrastruktur:

 • Spårvägen är tydligt utformad och lättillgänglig.
 • Banan tillför ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden. Minskad biltrafik ger också positiva miljöeffekter.
 • Ta del av gestaltningstankarna för spårvägen.
 • Investeringskostnaden för infrastrukturen delas mellan Lunds kommun och staten, via medfinansieringen från Stadsmiljöavtal och Sverigeförhandlingen. Läs mer om finansieringen här.

Spårvagnar:

 • Moderna vagnar: längd cirka 33 meter, bredd 2,65 meter, luftburen kontaktledning.
 • Praktisk kapacitet: cirka 200 resenärer.
 • Systemet försörjs med fem likriktarstationer, utplacerade längs med sträckan.
 • Vagnleverantör är spanska CAF. 
 • Ta del av designkoncept för utformning av vagnar och hållplatser.
 • Bekostas av Region Skåne/Skånetrafiken.

Trafik:

 • Spårvagnar avgår inledningsvis var 7,5 minut under rusningstid.
 • Ingen biltrafik i banan, endast i korsningar.
 • Spårvagnarna ska gå i ett eget utrymme i gatumiljön och ska inte blandas med annan trafik, förutom i korsningar och passager.

Depå:

 • Ska byggas i närheten av ESS.
 • Beräknad kostnad - cirka 200 mkr som Region Skåne står för.

Drift och underhåll:

 • Lunds kommun har skrivit kontrakt med entreprenören Infranord för drift och underhåll av spårvägen. 
 • Uppdraget innebär underhåll och drift av infrastrukturen, alltså räls, kontaktledning och likriktarstationer. Infranord ska även sköta om gräset i spårområdet, utföra besiktningar av anläggningen och hålla rent och snyggt längs spåren.
 • Infranord kommer att ha jour och beredskap och ska inställa sig inom 30 minuter.

Tidplan:

 • Byggstart av infrastrukturen - årsskiftet 2016-2017.
 • Infrastrukturen blir klar hösten 2019.
 • Trafikstart under andra hälften av 2020.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund