Upphandlingsstrategi | Procurement

Så läggs upphandlingarna upp för Spårväg Lund C - ESS:

 

Upphandlingen är uppdelad i följande fyra paket:

• Infrastruktur (ansvariga Lunds kommun)
• Vagnar (ansvariga Region Skåne)
• Depå (ansvariga Region Skåne)
• Trafikering (ansvariga Region Skåne)

Infrastruktur
Infrastrukturentreprenaden omfattar både spårvägsanläggning och ombyggnad/nybyggnad av angränsande gaturum på sträckan Lund C – ESS, samt omläggning av befintliga ledningar. Skanska Sverige AB har tilldelats kontraktet. Entreprenaden sker i utökad samverkan.

Depå
Regionfastigheter som håller i upphandlingen för depå, har inte fått några anbud på byggnation av spårvagnsdepå. Därför görs upphandlingen om genom att dela upp upphandlingen i två delar. Den första delen omfattar mark och BEST. I BEST ingår spår, kontaktledningar och specifik teknik som behövs för vagnarna utanför och inne i depån. Den andra delen omfattar själva byggnaden. Tilldelning av första delen, där anbudsmaterialet är publicerat, tas i början av september och för den andra delen senare i höst.

Vagnar
Upphandlingen för vagnar och deras underhåll är avslutad. Den 21 juni 2018 signerades avtalet mellan Skånetrafiken och det spanska företaget CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) om de sju spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund C - ESS. Spårvagnarna kommer att ha modern funktion och design med stort fokus på tillgänglighet. Avtalet är ett helhetsåtagande om leverans av spårvagnar och underhåll under tio år. Läs mer om avtalet.

Trafikering
Ett samarbetsavtal är tecknat och ett tilläggsavtal kommer att tecknas mellan Skånetrafiken och Nettbuss för att trafikera spårvagnen fram till 2023. Vem som ska trafikera sträckan därefter kommer att upphandlas som en del av övrig stadstrafik i Lund.

 

The procurement strategy for Tramway Lund C - ESS

Procurement is divided into four packages:

• Infrastructure (Responsible for procurement - Lund Municipality)
• Trams (Responsible for procurement - Skåne Region)
• Depot (Responsible for procurement - Skåne Region)
• Traffic (Responsible for procurement - Skåne Region)

The procurement for the infrastructure is completed. Skanska Sverige AB is the contractor. Using the cooperation format of partnering the project will now focus on the detailed design. The infrastructure contract includes both tramway construction and construction/reconstruction of adjacent streetscapes along the line. The contract also includes relocation of existing utilities. Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund