Upphandlingsstrategi | Procurement

Projektet handlades upp i fyra paket:

• Infrastruktur (ansvariga Lunds kommun)
• Spårvagnar (ansvariga Region Skåne)
• Depå (ansvariga Region Skåne)
• Trafikering (ansvariga Region Skåne)

Infrastruktur
Infrastrukturentreprenaden omfattade både spårvägsanläggning och ombyggnad/nybyggnad av angränsande gaturum på sträckan Lund C – ESS, samt omläggning av befintliga ledningar. Skanska Sverige AB tilldelades kontraktet. Entreprenaden genomfördes i utökad samverkan.

Depå
Regionfastigheters upphandling för depå delades upp i två delar: mark och BEST samt depåbyggnad. I den första delen ingår spår, kontaktledningar och specifik teknik som behövs för spårvagnarna utanför och inne i depån. Den delen utförs av Skanska Sverige AB. Den andra delen omfattar själva byggnaden och utförs av NCC. 

Spårvagnar
Skånetrafikens upphandling av spårvagnar tilldelades det spanska företaget CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Läs mer om avtalet.

Trafikering
Ett samarbetsavtal är tecknat och ett tilläggsavtal kommer att tecknas mellan Skånetrafiken och VY/Nettbuss för att trafikera spårvagnen fram till 2023. Vem som ska trafikera sträckan därefter kommer att upphandlas som en del av övrig stadstrafik i Lund.

 

The procurement strategy for Tramway Lund C - ESS

Procurement was divided into four packages:

• Infrastructure (Responsible for procurement - Lund Municipality)
• Trams (Responsible for procurement - Skåne Region)
• Depot (Responsible for procurement - Skåne Region)
• Traffic (Responsible for procurement - Skåne Region)

Infrastructure
Skanska Sverige AB was the contractor. Using the cooperation format of partnering the project focused on the detailed design; the infrastructure contract included both tramway construction and construction/reconstruction of adjacent streetscapes along the line. The contract included also relocation of existing utilities. 

Trams
The seven trams that will be running in Lund are now being produced in Spain by CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles).

Depot
The contract is divided in two parts: the ground works and the depot building. The contractor for the first part is Skanska Sverige AB. The contractor for the second part is NCC:

Traffic
The trams will be operated by Nettbuss/VY - the same service providor as for the rest of the city public transportation in Lund. This contract ends in 2023. The new procurement will be held there after. 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund