Upphandlingsstrategi | Procurement

Så läggs upphandlingarna upp för Spårväg Lund C - ESS:

 

Upphandlingen är uppdelad i följande fyra paket:

• Infrastruktur (ansvariga Lunds kommun)
• Vagnar (ansvariga Region Skåne)
• Depå (ansvariga Region Skåne)
• Trafikering (ansvariga Region Skåne)

Infrastruktur
Infrastrukturentreprenaden omfattar både spårvägsanläggning och ombyggnad/nybyggnad av angränsande gaturum på sträckan Lund C – ESS, samt omläggning av befintliga ledningar. Entreprenaden ska ske i utökad samverkan. Upphandlingen är avslutad. Skanska Sverige AB har tilldelats kontraktet.

Depå
Upphandling av en generalkonsult har påbörjats och förfrågningsunderlaget är utskickat. Projekteringen av depån är tänkt att starta i början av 2017.

Vagnar
Upphandlingsprocessen har inlets med en prekvalificering. Därefter - förhandlad upphandling. Underhållet inkluderas i upphandlingen. Upphandlingsprocessen pågår. 

Trafikering
Blir aktuellt längre fram i tiden. Upphandlingsprocessen är tänkt att inledas med en prekvalificering.

The procurement strategy for Tramway Lund C - ESS

Procurement is divided into four packages:

• Infrastructure (Responsible for procurement - Lund Municipality)
• Trams (Responsible for procurement - Skåne Region)
• Depot (Responsible for procurement - Skåne Region)
• Traffic (Responsible for procurement - Skåne Region)

The procurement for the infrastructure is now completed. Skanska Sverige AB is the contractor. Using the cooperation format of partnering the project will now focus on the detailed design. The infrastructure contract includes both tramway construction and construction/reconstruction of adjacent streetscapes along the line. The contract also includes relocation of existing utilities. 

Depot 
The procurement for the general consultant is pending. Planning works are planned to get started in the beginning of 2017. 

Trams
The procurement process is planned to begin with a pre-qualification. Thereafter - negotiated procurement. Maintenance of the trams is planned to be included in the contract. Procurement information is now announced, the process continues.  

Traffic
Procurement process is planned to start later than the other three parts. The procurement process is planned to begin with a pre-qualification.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund