Stadsutveckling

Sverige har Europas snabbaste urbanisering och Lund är en av de kommuner som har stark tillväxt. Hur planerar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en ständigt växande stad?

Visionskarta: Stadsutveckling längs med spårvägen i Lund. Bild: Lunds kommun (Klicka på kartan för större bild)

 

Tillväxt är positivt, men staden måste behålla sitt hållbara fokus och växa varsamt - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Tillgänglighet är ett begrepp som präglar strategier för hela regionen. Det handlar om att ha tillgång till många olika funktioner inom rimlig restid, kostnad och bekvämlighet. Kollektivtrafik ska binda samman arbetsplatser, bostadsområden, service och fritid med kultur, rekreation och natur.

Staden planeras numera efter integrerande principer. Genom förtätning, förädling och byggande av blandstad kopplar man samman de tidigare separerade områdena. Framtidens Lund ska växa inåt, enligt dessa strategier: 

 

  Bygga blandat och tätt
Delar av centrala Lund hyser tusentals arbetsplatser, men det är få som bor där. Lund ska växa genom förtätning och blandad bebyggelse, så att staden kan leva dygnet runt.
 
Skapa mötesplatser
Järnväg, tunnelbana och spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger trygghet för människor, handel och verksamheter och skapar förutsättningar för staden att växa intill.
 
Koppla samman staden
Idag är Lund utspritt och ödsligt på sidan håll. I framtiden ska staden bli tätare och mer sammanhängande. Medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost ska byggas ut och bindas samman med en spårväg.
 
Resa hållbart
I Lund planerar vi staden med människan i fokus. Man ska lätt kunna gå, cykla och resa kollektivt. Fler ska välja att ställa bilen. Fler ska kunna ta del av staden utifrån sina förutsättningar. Därför är det viktigt med infrastruktur som visar riktning och kontinuitet.

 
Arbetet med transporter är en naturligt del av stadsplaneringen: transporter är stadens skelett och nerv.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund