Stadsutveckling kring spårvägens hållplatser

Bild för - sparvagens_hallplatser_karta.jpg

Spårvägen kommer att ha nio hållplatser på strategiska platser längs sträckningen. I områdena längs spårvägsträckningen - och särskilt vid hållplatserna - sker en förtätning och utveckling av staden.

Spårvägsstråket startar på Clemenstorget vid Lunds centralstation och passerar bland annat Skånes universitetssjukhus, Lunds Tekniska Högskola samt Ideon- och Medicon Villageområdet innan det fortsätter till Brunnshög, forskningsanläggningarna MAX IV och ESS samt forskningsbyn Science Village. 

Från centrala Lund till Brunnshög ska hållplatserna heta Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IV och ESS.

Spårvägssträckningen sammanfaller med Lundalänken på sträckan mellan Lunds centralstation och E22. Lundalänken började planeras redan under slutet av 1980-talet. 2003 stod länken klar med en trafikseparerad bussbana genom sjukhusområdet och LTH. Länken byggdes redan från början med tanken att det skulle vara möjligt att bygga spårväg där.

Här kan du läsa mer om utvecklingen i de olika områdena längs spårsträckningen. Linjen är cirka 5,5 kilometer.