Brunnshög

Bild för - visionsbild_brunnshog_atkins.jpg

I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I Brunnshög kan det på sikt komma att bo och arbeta uppemot 40 000 personer.

För Brunnshög ges bilen begränsad plats och ambitionerna för transportsystemet är högst ställda - 1/3 gång och cykel, 1/3 kollektivtrafik och 1/3 bil.

Spårvägen ska gå centralt genom området och blir en stomme i transportsystemet och bebyggelsen. I Brunnshög kommer det att finnas fyra spårvägshållplatser: en i Solbjer i södra Brunnshög, en lite längre upp i centrala Brunnshög och en vid MAX IV. Ändhållplatsen - eller startpunkten för dem som kommer resande från andra hållet - ska ligga vid Science Village/ESS.

Brunnshög byggs som en blandstad. När bostäder, servicefunktioner, kontor och verksamheter ligger sida vid sida minskar behovet av transporter. Planeringen utgår från att gång- och cyklvägar ska vara färdigställda och att kollektivtrafiken kör med hög turtäthet redan när de första boende och verksamheterna flyttar in.

Läs mer

Brunnshögs webbplats

 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund