Brunnshög

Bild för - visionsbild_brunnshog_atkins.jpg

I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I Brunnshög kan det på sikt komma att bo och arbeta uppemot 40 000 personer.

För Brunnshög ges bilen begränsad plats och ambitionerna för transportsystemet är högst ställda - 1/3 gång och cykel, 1/3 kollektivtrafik och 1/3 bil.

Spårvägen ska gå centralt genom området och blir en stomme i transportsystemet och bebyggelsen. I Brunnshög kommer det att finnas fyra spårvägshållplatser. Solbjer i södra Brunnshög och Brunnshögstorget lite längre upp i centrala Brunnshög. Vid MAX IV ligger det en hållplats. Ändhållplatsen - eller startpunkten för dem som kommer resande från andra hållet - heter ESS och ligger vid Science Village/ESS.

Brunnshög byggs som en blandstad. När bostäder, servicefunktioner, kontor och verksamheter ligger sida vid sida minskar behovet av transporter. Planeringen utgår från att gång- och cyklvägar ska vara färdigställda och att kollektivtrafiken kör med hög turtäthet redan när de första boende och verksamheterna flyttar in.

Läs mer

Brunnshögs webbplats