ESS

Bild för - ESS4.jpg

European Spallation Source, ESS kommer att bli världens främsta materialforskningsanläggning. Anläggningen byggs för närvarande i nordvästra Lund.

ESS är en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. 

På ESS ska forskarna kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop där neutroner används för att alalysera prover på atom- och molekyknivå. Tillsammans med MAX IV ska ESS bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen.

Spårvägens ändhållplats ska ligga vid ESS/Science Village och heter ESS.

Läs mer

Lunds universitets webbplats

ESS, webbplats