Ideon och Medicon Village

Området kring Ideon och Medicon Village har en stark profil som företagsområde men mycket tyder på att det kommer att ändras de kommande åren. Den nya knutpunkten blir Ideontorget med sin spårvägshållplats som ger liv och rörelse.

Runt Ideon och Medicon Village ska det bli en mer blandad och varierad arkitektur, med fler bostadshus och parker.

På andra sidan E22 - längre upp mot Brunnshög - ska det ligga ännu en spårvägshållplats med namnet Telefonplan.

Läs mer

Byggprojekt och planer på Ideon och Medicon Village

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund