Clemenstorget och Lund C

Bild för - P4S_6599_1.jpg

På Clemenstorget kommer spårvägshållplatsen för Lund C att ligga. Ombyggnaden av Clemenstorget är central i utvecklingen av Lunds stationsområde. Torget är också en betydelsefull mötesplats i stadskärnan. Mycket arbete görs för att träden på torget ska ha goda förutsättningar.

Lund C och det omgivande stationsområdet är redan idag överbelastat och har inte kapacitet för ökat resande. I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun därför tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan.

Ombyggnaden av torget är första steget i utbyggnaden i enlighet med det antagna ramprogrammet. Torget ska få ett helt nytt attraktivt utseende med flera funktioner och ett aktivt folkliv. Genom närheten till centralstationen och till spårvagnshållplatsen får Clemenstorget stor betydelse som entré till Lund. 

Gestaltningen bygger på förslaget ”Kontrapunkter” från White arkitekter som 2014 vann tävlingen om utformningen av Clemenstorget och Bangatan.

Läs mer

Planerna för det nya Lund C

Ombyggnaden av Clemenstorget

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra