Science Village

Bild för - SVS_vision-Cobe_lo.jpg

Mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS planeras Science Village Scandinavia, en forskningsmiljö för institutioner och företag som kompletterar forskningsanläggningarna.

Visionen och målet är en stadsdel med fokus på vetenskap, förnybar energi, kollektivtrafik och återvinning.

Science Village Scandinavia AB äger marken mellan MAX IV och ESS på Brunnshög i nordöstra Lund. Bolaget bildades 2009 som en följd av besluten om att bygga MAX IV och ESS i Lund med syfte att främja forskningsanläggningarna.Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet genom Stiftelsen Akademihemman.

Spårvägens ändhållplats ska ligga vid ESS/Science Village.

Läs mer


Science Village, webbplats