Universitetssjukhuset

En viktig del i utvecklingen av sjukhusområdet är spårvägens hållplats vid Universitetssjukhuset men också de olika stråk som passerar området. Huvudstråket är Kunskapsstråket som sträcker sig genom området, genom Helgonabacken och längs Sölvegatan.

Kommunen arbetar med flera olika utvecklingsförslag för sjukhusområdet. Visionen innebär bland annat en levande stadsdel med tät bebyggelse, mycket folk, god service och tydlig koppling till Lunds innerstad.

Läs mer

Lunds kommuns utvecklingsförslag för sjukhusområdet

Kunskapsstråkets delområden och pågående planer på karta

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund