Lund växer

Framtidsstäder ska växa inåt. Så är även utbyggnadstankarna i Lund.

På 50-talet bodde det 50 000 människor i Lund. Femtio år senare, år 2000, hade mängden fördubblats. Idag är vi drygt 115 000 invånare. Det är ett tydligt tecken på urbanisering som pågår i hela världen. Sverige är ett av de länder i Europa där urbaniseringen sker snabbast.

I genomsnitt växer Lund med 1 000 invånare per år. 
Så har Lund vuxit genom tiderna. Perioden mellan 1960 och 1980 var som mest expansiv. I  fortsättningen ska Lund främst växa genom förtätning. Bild: Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun.

Det var först under 60-talet som Lund verkligen började expandera. Framtidsoptimism och ökat välstånd ökade antalet hushåll som fick råd med bil. Staden planerades efter bilen - det rådande transportmedlet. Principen hette trafikseparering: lugna bostadsområden omringades med vägar, och staden delades upp i små separerade områden. Trängsel, luftföroreningar och buller var snart ett faktum.

1998 - i en översiktsplan för Lunds kommun - bestämdes det att Lund inte ska vara större än att du ska lätt kunna cykla genom staden.

LundaMaTs

Året därpå, 1999, sjösattes LundaMaTs - Lunds strategi för ett hållbart transportsystem. Dessa mål präglar fortfarande hur Lund planeras som helhet - en bilsnål stad med trygga stimulerande miljöer och hållbara alternativ att resa kollektivt. "MaTs" står för miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för politiker och tjänstemän i arbetet med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund.

I de första versionerna av LundaMaTs låg fokus på transportmedel. I LundaMaTs III ligger fokus på värdet av att kunna föreflytta sig och människorna som gör det. Här kan du läsa mer om LundaMaTs.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund