Lund växer

Framtidsstäder ska växa inåt. Så är även utbyggnadstankarna i Lund.

På 50-talet bodde det 50 000 människor i Lund. Femtio år senare, år 2000, hade mängden fördubblats. Idag är vi drygt 115 000 invånare. Det är ett tydligt tecken på urbanisering som pågår i hela världen. Sverige är ett av de länder i Europa där urbaniseringen sker snabbast.

I genomsnitt växer Lund med 1000 invånare per år. 

 

Så har Lund vuxit genom tiderna. Perioden mellan 1960 och 1980 var som mest expansiv. I  fortsättningen ska Lund främst växa genom förtätning. Bild: Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun.

Det var först under 60-talet som Lund verkligen började expandera. Framtidsoptimism och ökat välstånd ökade antalet hushåll som fick råd med bil. Staden planerades efter bilen - det rådande transportmedlet. Principen hette trafikseparering: lugna bostadsområden omringades med vägar, och staden delades upp i små separerade områden. Trängsel, luftföroreningar och buller var snart ett faktum.

1998 i en översiktsplan för Lunds kommun bestämdes det att Lund inte ska vara större än att man ska lätt kunna cykla genom staden. Året därpå, 1999, sjösattes LundaMaTs - Lunds strategi för ett hållbart transportsystem. Dessa mål präglar fortfarande hur Lund planeras som helhet - en bilsnål stad med trygga stimulerande miljöer och hållbara alternativ att resa kollektivt. 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund