Lund växer

Framtidsstäder ska växa inåt. Så är även utbyggnadstankarna i Lund.

På 50-talet bodde det 50 000 människor i Lund. Femtio år senare, år 2000, hade mängden fördubblats. Idag är vi drygt 115 000 invånare. Det är ett tydligt tecken på urbanisering som pågår i hela världen. Sverige är ett av de länder i Europa där urbaniseringen sker snabbast.

I genomsnitt växer Lund med 1 000 invånare per år. 
Så har Lund vuxit genom tiderna. Perioden mellan 1960 och 1980 var som mest expansiv. I  fortsättningen ska Lund främst växa genom förtätning. Bild: Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun.

Det var först under 60-talet som Lund verkligen började expandera. Framtidsoptimism och ökat välstånd ökade antalet hushåll som fick råd med bil. Staden planerades efter bilen - det rådande transportmedlet. Principen hette trafikseparering: lugna bostadsområden omringades med vägar, och staden delades upp i små separerade områden. Trängsel, luftföroreningar och buller var snart ett faktum.

1998 - i en översiktsplan för Lunds kommun - bestämdes det att Lund inte ska vara större än att du ska lätt kunna cykla genom staden.

LundaMaTs

Året därpå, 1999, sjösattes LundaMaTs - Lunds strategi för ett hållbart transportsystem. Dessa mål präglar fortfarande hur Lund planeras som helhet - en bilsnål stad med trygga stimulerande miljöer och hållbara alternativ att resa kollektivt. "MaTs" står för miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för politiker och tjänstemän i arbetet med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund.

I de första versionerna av LundaMaTs låg fokus på transportmedel. I LundaMaTs III ligger fokus på värdet av att kunna föreflytta sig och människorna som gör det. Här kan du läsa mer om LundaMaTs.