Baravägen - utformning

Längs Baravägen ersätter spårvägen den separerade bussgatan, Lundalänken.

Delar av sträckan utgörs av ett tråg, där bron för Tornavägen korsar spåret. Detta innebär att spårvägen ligger nedsänkt med murar närmast intill. Spåret går här i gräs, men underlaget övergår i storgatsten under bron i tråget. Träd och buskar kommer att planteras utmed spåret och på andra ytor där det finns möjlighet. Biltrafiken kör i dubbla filer på Baravägen. Dubbelriktade gång- och cykelbanor löper söder om spåret.

Hastigheten på spåret blir 40-50 km/timme, förutom i korsningar.

Skissen nedan visar sträckan för delen som går i tråg, från sidan och ovanifrån.