Clemenstorget - utformning

Spårvägens ändhållplats för Lund C kommer att ligga på Clemenstorget, i nära anslutning till tågstationen.

Visionsbild för Clemenstorget

Stationen kommer att vara placerad i torgets norra del, där spårvägen ansluter från S:t Laurentiigatan. På skissen här intill framgår den planerade utformningen. Korsningen mot S:t Laurentiigatan ska vara öppen för biltrafik. Längs S:t Laurentiigatan kommer endast behörig biltrafik att tillåtas i riktning mot Allhelgonakyrkan, samt gång- och cykeltrafik i båda riktningar.

Förutom att bygga spårvägens hållplats byggs även andra delar av Clemenstorget om som ett separat projekt. Läs mer om planerna för torget här.

Även Lund C kommer att byggas om så småningom. Läs mer om planerna för centralstationen här.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund