Getingevägen - utformning

Norr om Allhelgonakyrkan smalnar gatan av, för att sedan bli bredare igen mot sjukhuset. Spåret kommer här att gå i gräs.

Visionsbild Getingevägen

Sträckan längs Getingevägen utgör en övergångszon mellan Lunds äldre delar och den nyare bebyggelsen. Vägen kantas av gröna inslag i form av träd, buskar och häckar. Spårvägen ska gå längs den sydöstra sidan av vägen och löpa i gräs. Längs vägens nordvästra sida kommer bil- och busstrafik att gå i båda riktingarna. Trafik ansluter till och från Kävlingevägen samt Kung Oskars väg. Längs båda sidorna av vägen ska gång- och cykelbanor löpa. Övergångsställen är planerade på några ställen. Du ser dem i skissen nedan.

Hastigheten på spåret blir 30 km/timme.

Skissen nedan visar utformningen av Getingevägen från sidan och ovanifrån.