Höjdpunkten - utformning

Hållplatsen Höjdpunkten placeras strax öster om viadukten under E22. Förutom vid hållplatsen går spåret i gräs och med gott om utrymme vid sidan av spåret för både växtlighet och körbanor. Gång- och cykelbanor ska löpa längs båda sidorna.

Sångarevägen ansluter söderifrån intill den kommande hållplatsen. Övergångar planeras vid Sångarevägen och vid hållplatsen. Vid hållplatsen planeras också cykelparkering.

Hastigheten på spåret blir 50 km/timme under E22-viadukten. Från Höjdpunkten till Solbjer kommer hastigheten att vara 40 km/timme, förutom i korsningar.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund