Kårhusplatsen - utformning

Kårhusplatsen, intill spårvagnshållplatsen LTH, kommer att utformas som ett torg i marktegel som samspelar med universitetsbyggnaderna på LTH-området.

Det blir en spårvagnshållplats vid Kårhuset och en övergång vid hållplatsens östra sida. Under Tornavägen löper gång- och cykelbana längs spårets södersida. Öster om hållplatsen blir det gång- och cykelbanor på båda sidor om spåret genom LTH-parken. Bil- eller busstrafik kommer inte att finnas i anslutning till spåret vid denna sträckan.

Hastigheten på spåret blir 30-40 km/timme.