Korsningen vid Allhelgonakyrkan - utformning

Korsningen vid Allhelgonakyrkan, där S:t Laurentiigatan möter Bredgatan och Allhelgona kyrkogata samt Norra Vallgatan ansluter, utgör en viktig entré till Lunds historiska stadskärna. Gaturummet är stort och öppet och präglas av kyrkan och dess parkmiljö.

Visionsbild korsningen vid Allhelgonakyrkan

Efter korsningen Bredgatan - Allhelgona kyrkogata kommer spåret att gå i gräs. I själva korsningen blir det en övergång över spåren för bil- och busstrafik. Gång- och cykelbanor löper längs med gatornas sidor.

Hastigheten på spåret blir 30 km/timme.

I skissen nedan syns utformningen i gaturummet framför Allhelgonakyrkan från sidan och ovanifrån.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund