LTH-parken - utformning

Även spåret som fortsätter genom LTH-parken ska gå i gräs för att smälta in i den omgivande parken. Gång- och cykelvägar, med asfalt och betongplattor som beläggning, kommer att löpa på båda sidor om spårområdet.

Visionsbild, LTH-parken

Övergångar planeras vid Biologihuset och vid Kemicentrum. Längs denna delen av spåret finns ingen bil- eller busstrafik.

Hastigheten på spåret blir 30-40 km/timme.

I skissen nedan syns utformningen från sidan och ovanifrån.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund