Solbjer - utformning

Solbjer utgör den södra och första delen av Brunnshög. Här är tidigare obebyggt, men redan nu håller stadsdelen på att växa fram och kommer att ha en tät, urban karaktär. Byggnaderna blir tre till fem våningar med verksamheter i bottenplan.

Förutom gående och cyklister, kommer endast behörighetstrafik att vara tillåten på sträckan. Spåret går i gräs. Strax söder om hållplatsen ansluter Neversvägen söderifrån. En övergång är planerad att ligga i anslutning till hållplatsen.

Hastigheten på spåret blir 30 km/timme. Vid hållplats och torgyta kommer hastigheten att vara 18 km/timme.

Vill du läsa mer om Brunnshög, klicka här.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund